Formand:
Henrik Søby
Vippebakke 4
3740 Svaneke
tlf.: 20 68 17 96
e-mail:
formand@svanekesvenner.dk

Næstformand:
Eigil Jensen
Vestergade 12
3740 Svaneke
tlf.: 22 36 54 49
e-mail:nst-formand@svanekesvenner.dk

Kasserer:
Morten Bach Jørgensen
Vestergade 33
3740 Svaneke
tlf.: 56 49 19 70
e-mail:kasserer@svanekesvenner.dk

Sekretær:
Preben Falk Rangård
Hullebakke 4
3740 Svaneke
tlf.: .. .. .. ..
e-mail: sekretaer@svanekesvenner.dk

Claus Bornemann Carlsen
Sander Dichsgade 1
3740 Svaneke
tlf.: 21 65 36 03
e-mail: claus.carlsen@gmail.com

Michael Bjerregaard
Storegade 18
3740 Svaneke
tlf.: 40 60 13 37
e-mail:mich.bjerregaard@gmail.com

Bente Frederiksen
Nørrevang 9A
3740 Svaneke
tlf.: 30 22 62 56
e-mail:bentef193@gmail.com

Kirstine Jørgensen
Postgade 23
3740 Svaneke
tlf.: 56 97 21 80
e-mail : kirstinesvaneke@gmail.com

Thorkil Thorsen
Vestergade 14
3740 Svaneke
tlf.: 46 32 67 80
e-mail: tt@synthese.dk

.

Suppleant:
Marie Sølling
Svaneke Torv 2
3740 Svaneke
tlf.: 23 37 02 76
e-mail:marie.solling@gmail.com

Suppleant:
Aja Braid
Storegade 21A
3740 Svaneke
tlf.: 56 49 62 62
e-mail:aja@undermaaten.dk

Revisorer:
Mogens Nørregaard
Vestergade 4
3740 Svaneke
tlf.: 56 44 31 30

Revisorer:
Ivan Schjønning
Storegade 10
3740 Svaneke
tlf.: 56 49 72 42

Revisorsuppleant:
Niels Bjerre
Lille Plads 4
3740 Svaneke
tlf.: 56 44 30 30

Revisorsuppleant:
Jørgen Frederiksen
Postgade 6 B st. tv
3740 Svaneke
tlf.: 21 26 84 59

.

 

.

.

.

.

.

.Foreningens formænd:

1944 - 1947 Professor, dr. med Carl Sonne
1948 - 1950 Bankdirektør Aage Gram Engel
1951 - 1958 Borgmester Emil Andersen
1959 - 1962 Pastor Aage Poulsen
1963 - 1968 Helge Nielsen
1968 - 1969 Bjørn Brynskov
1969 - 1997 Flemming Larsen
1997 - 2004 Jørgen Badsted

2005 - 2007 Knud Henrik Koefoed

2007 - 2012 Niels Sivebæk

2013 - Henrik Søby

Den første bestyrelse, 8. august 1944:

Formand Carl Sonne, prof.dr.Med
Næstformand Christian P. Nielsen, lærer
Kasserer Dyring Jensen, toldforvalter

Kræsten Iversen, maler, professor
Th. Lind lektor, formand for Bornholms museum
Th. Rømer, kaptajn, borgmester
Aage Gram Engel, bankdirektør
Herman Fridolf Christensen, grosserer

Foreningens første medlem var Rigsadvokat Phil

Æresmedlemmer:

Fhv. overlærer Anker E. Kofoed (1973)
Fhv. borgmester Emil Andersen (1980)
Fhv. læge Flemming Larsen (2005)

Fhv. skoleleder Søren Lindgaard (2014)
Irene Clemensen (2019)