.
Forord til bogen
"Hugo Matthiessens Bornholm"


Hugo Matthiessen var ikke hvem som helst. Et var, at han var inspektøren fra Nationalmuseet, der i 1913 fik til opgave at gennemfotografere alle købstæder i Danmark. Noget andet, at han var en succesrig forfatter med et omfattende forfatterskab bag sig – allerede i en ung alder. Han var også en original personlighed. Arbejdsom, sirlig, pedantisk, en stor æstet, også ganske excentrisk, som det fremgår af samtidige kilder og beretninger om Hugo Matthiessen. At han så på historien med en ”kunstners væsen” og at han var en ”krønikeskriver uden mage” var datidens egen vurdering.

Heldigvis besøgte han også Bornholm i 1922 – sidste destination på den store odyssé, og lykkeligvis optog han en række fremragende billeder fra de bornholmske byer. Han var færdig med at fotografere Hasle i begyndelsen af oktober måned og gav da et interview til Bornholms Tidende, som ganske godt tegner et billede af den vidende herre fra Nationalmuseet. Interviewet bringes her i bogen. Billederne han optog har siden da befundet sig på Nationalmuseet, sammen med de tusindvis af billeder fra resten af Danmark,
som han havde taget i årene forud. Udvalgte billeder fra Rønne, Sandvig og Svaneke og nogle få fra Nexø, er blevet brugt i forskellige sammenhænge, de øvrige er ukendte. Samme billede tegner sig for resten af landet. Jens Vellev, forlaget Hikuin, påtog sig derfor i 1987 at være tovholder på et projekt, der har til formål at publicere billederne by for by. Forlaget Hikuin har siden udgivet en stribe bøger om købstæderne, ”Hugo Matthiessens Danmark”. I skrivende stund er der udgivet 16 bind, Bornholm bliver bind 17 i rækken. Læs mere på www.hikuin.dk.

Forfatterne til denne publikation har valgt at supplere Hugo Matthiessens billeder med fyldige tekster. Materialet dertil er hentet fra egne undersøgelser, trykte og utrykte kilder og med hjælp fra de bornholmske byforeninger og arkiver. Med teksterne vil vi godt fortælle om øens historie, lidt af den personalhistorie, der knytter sig til de enkelte ejendomme samt om byggeskikken, dvs. at vi på de enkelte billeder udpeger både traditionelle og mere bemærkelsesværdige detaljer.

Der er i alt 188 billeder i ”Hugo Matthiessens Bornholm” og dette bind bliver det mest omfangsrige i Hikuin-serien, idet alle bornholmske købstæder er samlet her inklusive øens største fiskerleje, Gudhjem. Ganske få billeder har det ikke været muligt at identificere, men de er alligevel taget med, fordi de også fortæller om de enkelte byers gamle bygningskultur.

Det er interessant at sammenligne de bornholmske købstæder i 1922 med i dag. Selv om Rønne og Nexø blev bombet i 1945, fremstår disse to byer stadig med meget, velbevaret gammelt byggeri. Svaneke er uden sammenligning den bedst
bevarede by. Udviklingen med jernbanen nåede ikke til byen, det gjorde til gengæld en håndfuld mennesker, der gennem de seneste 50 år har gjort en enestående indsats for bevaring af Svaneke. Også i Sandvig og Allinge er der stadig fine gamle bymiljøer. Aakirkeby, Gudhjem og især Hasle er de byer, hvor forandringen har været størst. Det på trods af, at jernbanen aldrig kom til Hasle!

Billederne giver ikke et sandfærdigt indtryk af helhederne, for Hugo Matthiessen udsøgte særlige, gamle og idylliske miljøer, hvilket også var fotograferingens formål. Han undgik, som vi kan se, de mange nye grundmurede huse, menneskene og bilerne, som selvfølgelig også prægede bybillederne dengang.

Vi er glade for, at vi i samarbejde med Nationalmuseet, som har stillet billedmaterialet til rådighed, og Jens Vellev, Forlaget Hikuin, kan præsentere denne overdådighed af fine, gamle billeder fra Bornholm til forhåbentlig rigtig mange menneskers glæde.

Ann Vibeke Knudsen og Niels-Holger Larsen
8. oktober 2010

Se de 41 fotos af Hugo Matthiessen fra Svanekes Venners Arkiv her

Se også "Bornholms Historiske Samfund"

.

Hugo Matthiessen på arbejde. Han fotograferer med sit ”Nellerødkamera” på Williamsborg ved Vejle 6. august 1949. Foto, Harald Langberg, kollega og også museumsinspektør på Nationalmuseet.

Nellerødkameraet som Hugo Matthiessen benyttede på sine rejser rundt landet, var beregnet til glaspladenegativer med målene 12x16,5 cm. Det fine fotoapparat er fremstillet af den i fotokredse højt respekterede
kamerabygger, Jens Poul Andersen fra Nellerød på Sjælland. Kameraet findes i dag på Danmarks Fotomuseum i Herning. Foto, Poul Andersen, 1988.

Kommentar til billeder fra Svaneke – 1922 – fotograferet af Hugo Matthiessen.

Det er påfaldende, at alle bygninger i bogen – stort set - er bevaret, og ligeledes gadebillederne.
Hugo Matthiessens fotografier er meget nøgterne og uden personer - til forskel fra Myhres billeder, der er mere stemningsbilleder, ofte med iscenesat liv.
Selvom Hugo Matthiessen har søgt efter de smukke og ”gamle” bygninger og gadeforløb, så giver billederne et rimeligt godt billede af Svaneke. Det er ikke tilfældet med flere af de andre byer, hvor langt mere er ændret eller helt forsvundet – selvom der ikke er faldet bomber!
I forhold til i dag var husene i Svaneke i 1922 næsten alle uden kviste og ovenlysvinduer, som i dag mange steder forstyrrer de klare tagflader og gadebilleder.

Niels-Holger Larsen 
9.1.11

Fotografier til denne hjemmeside modtages gerne til offentliggørelse.
Kontakt Kjeld Brandt på email kjeld@brandtdesign for nærmere aftale.

© Alle fotografier på denne hjemmeside er omfattet af lov om ophavsret. Fotografierne må under ingen omstændigheder kopieres, printes, lagres eller anvendes i noget sammenhæng uden tilladelse fra Svanekes Venner og fotograf. Overtrædelse vil medføre erstatningsansvar.

© All photo on this homepage copyrights reserved. No parts of this site may be reproduced, stored in retrieval systems or transmitted in any form, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior written permission from Svanekes Venner and the photographer. Infringes will be prosecuted.