.
Valdemar Myhre som stereofotograf

Af Peter Randløv
Stereoskopklubbens arkivar og udgiver af Registrant over Danske Stereoskopbilleder.


I 1839 offentliggjorde Det Franske Akademi maleren Louis Daguerres fotografiske opdagelser. Det var ikke mindre end en sensation, verdens første fotografiske proces, daguerreotypiet, som er et billede optaget på en forsølvet kobberplade og fremkaldt med kviksølvdampe.
Teorien bag stereoskopbilledet var allerede kendt fra Sir Charles Wheatstones artikler, så man begyndte meget tidligt at lave stereoskopbilleder. Dronning Victoria så nogle af disse billeder ved Verdensudstillingen i 1851 og udtalte sig begejstret, hvilket ofte anføres som anledningen til stereoskopbilledets store gennembrud. De billeder dronning Victoria så, har imidlertid været daguerreotypier, som er helt unikke, ikke kan kopieres og derfor også kostbare.
Men næsten samtidig blev metoder til fremstilling af de såkaldte vådplader og albuminpapir offentliggjort, så nu kunne fotograferne fremstille negativer på glasplader og man kunne masseproducere kopier ved at kontaktkopiere på albuminpapir. Det, som senere er blevet kaldt ”Verden første moderne massemedie” var dermed søsat.
Ved vådpladerne var emulsionen, der indeholdt de lysfølsomme sølvsalte, fremstillet af kollodium - skydebomuld opløst i alkohol og æter. Emulsionen skulle gydes, eksponeres og fremkaldes inden den tørrede, så fotografen måtte medbringe hele sit mørkekammer, når han var i felten. Når processen lykkedes havde man imidlertid et holdbart negativ, der kunne være af høj kvalitet.
Emulsionen på albuminpapir var æggehvide. Fabrikkerne, der fremstillede albuminpapir, havde kæmpe hønsehold. Hvad blommerne blev brugt til, kan vi kun gætte om.
Det er i dag svært at forestille sig hvilken sensation det har været, at den almindelige borger nu havde råd til at købe et stereoskop med billeder. Der var jo ikke fotografier i aviser og bøger, og det var kun få beskåret at rejse ud og opleve verden med egne øjne.
Der opstod hurtigt virksomheder, der sendte fotografer ud til alverden lande, hvorefter billederne blev masseproduceret. I 1860-70erne blev der i USA solgt af størrelsesordenen 10 millioner billeder om året.
I midten af 1870erne kom tørpladerne, som var meget nemmere at håndtere for fotograferne. I løbet af 10 år udkonkurrerede de vådpladerne, så nu slog stereoskopbilledet for alvor igennem. Nu kunne amatørerne også være med.

Nogle af de ældste billeder blev taget med et kamera med en linse, hvor man så flyttede kameraet mellem de to optagelser. Hvis der er personer på billedet kan man ofte se, at de har bevæget sig mellem de to optagelser.
Der kom imidlertid kom mange forskellige ”toøjede” kameraer med ca. 65 mm mellem linserne svarende til det menneskelige øje. Der er ganske lille forskel på de to billeder. På et højre billede vil et fjernpunkt være rykket en smule til højre i forhold til venstre billede. Når man så ser de to billeder i et stereoskop (eller i vor tid fx. med polariserende briller, som i biografen) smelter hjernen de to billeder sammen, så man opfatter dybden i billedet - den 3die dimension, 3D.

Amerikaneren Oliver Wendel Holmes opfandt ca. 1860 det åbne stereoskop med kileformede linser, som kompenserer for den lidt for store billedafstand på billederne i det typiske format 3_” x 7”. Denne type blev hurtigt det mest populære stereoskop.
.

Foto Peter Randløv. Stereoskop af Holmes typen udført af J.P. Andersen, ”Geniet fra Nellerød”. Egen samling.

.

Sensationen bredte sig naturligvis også til Danmark. Nogle få fotografer optog stereoskopbilleder i perioden 1851 til 1870 bla. I.B. Melchior, der tog billeder af H.C. Andersen, men efter 1871 steg antallet og i dag kender vi mere end 250 fotografer og forlag, der har lavet stereoskopbilleder med danske motiver.

Den mest produktive bornholmske stereoskopfotograf var Valdemar Myhre i Svaneke (1864-1916). Han var maler, skuespiller og fotograf og havde lært fotografering hos Peter Elfelt, hvilket man godt kan se på billedernes tekniske udførelse. Han overtog faderens malerforretning i 1889, etablerede sig samtidigt som fotograf og var Svanekes første og eneste professionelle fotograf til sin død..

Elfelt var forhandler af kameraer og stereoskoper fra Jens Poul Andersen også kaldet ”Geniet fra Nellerød”, så måske har Valdemar Myhre brugt et af disse kameraer.
.
Foto Peter Randløv. Stereokamera fremstillet af JPA ”Geniet fra Nellerød”. Kameraet er af mahogni, messing og læder. Det har udvendig lukker og drejeskiveblændere. Objektiverne er monteret indvendigt med bajonetfatninger. Samling Furesø Museer.

.

At vi kender ikke mindre end 278 af Valdemar Myhres billeder skyldes især en samling hos Byforeningen Svanekes Venner. Da størstedelen af disse billeder er monteret på neutral karton og nogle er farvelagt kan man gætte på, at billederne kan stamme fra hans familie, hvilket siden er bekræftet af nogle slægtninge.
Billederne har stor kulturhistorisk værdi. Ud over de klassiske bornholmske motiver er der især billeder af byerne og kysten fra Gudhjem til Svaneke. Særligt spændende er hans billeder af det bornholmske folkeliv. Takket være arkivet i Svaneke har det endda været muligt at sætte navne på nogle af personerne. Myhres landskabs- og genrebilleder blev kendt gennem en række forsidebilleder i "Familie Journalen", og de skaffede ham en medalje på en udstilling i Bryssel.

Vi kender 10 bornholmske stereoskopfotografer, og af dem kan nævnes Knud Gottlieb Constantin Støckel i Rønne. Han er givetvis den første stereoskopfotograf på Bornholm. Anton Pedersen var jurist og bliver omtalt som amatørfotograf.
Af andre fotografer kan nævnes Peter Elfelt, der i sin protokol har billeder fra Bornholm fra 1895 og 1897 samt 1919 og 1921, men det er kun de ældste, der med rimelig sikkerhed er taget af ham selv. Fotografen Peter Lorents Fangel fra Middelfart er knap så kendt. I 1894 var han på Bornholm, hvor han lavede 130 optagelser. Hans Henrik Schou var direktør på maskinfabrikken A/S Atlas. Hans motivvalg viser, at han har set på Bornholm med turistens øjne. Endelig skal nævnes det tyske forlag Neue Photographische Gesellschaft A.G. i Berlin, der har udgivet stereobilleder fra hele Europa. Af deres danske billeder er langt de fleste fra Bornholm.

Hvor Fangel og især Elfelt har fokuseret på, hvad der var salgbart, har Valdemar Myhre og Anton Pedersen fotograferet landskaber og dagligliv i en stil, der er karakteristisk for pictorialismen omkring 1900. Pictorialismen er en stilart, hvor det er fotografiet som billede snarere end som dokumentation, der har interesse. Alle har naturligvis fotograferet de kendte klippepartier, Hammershus Ruin og Almindingen. Billederne er især fra det nordlige Bornholm, kun Støckel har mange optagelser fra Rønne. Det kan undre, at der er ret få billeder af rundkirkerne, som i dag er en af de store attraktioner.

Der er stadig en nogle få entusiaster, der dyrker stereofotografering i Stereoskopklubben, som en lille gruppe i Københavns Fotografiske Amatørklub med bl.a. Peter Elfelt og H.H. Schou stiftede i 1908.

Teksten ovenfor er en forkortet og redigeret udgave af en artikel fra
Bornholms Historiske Samfunds publikation Bornholmske Samlinger, IV række - 4. bind.
www.historisk-samfund-bornholm.dk

.

Se mere end 200 Myhre stereoskopbilleder her

Her kan man søge flere billeder og oplysninger om stereoskopi:

bornholmsmuseum.dk/arkiv.php Bornholms Museum. Mange stereobilleder

www.bornholmphoto.dk billeder fra Bornholm (ikke 3D)

www.stereoskopklubben.dk Stereoskopklubben. Udstyr til 3D og mange billeder

www.isu3d.org International Stereoscopic Union

www.stereoscopy.com En masse om stereoskopi
.

.

Fotografier til denne hjemmeside modtages gerne til offentliggørelse.
Kontakt Kjeld Brandt på email kjeld@brandtdesign for nærmere aftale.

© Alle fotografier på denne hjemmeside er omfattet af lov om ophavsret. Fotografierne må under ingen omstændigheder kopieres, printes, lagres eller anvendes i noget sammenhæng uden tilladelse fra Svanekes Venner og fotograf. Overtrædelse vil medføre erstatningsansvar.

© All photo on this homepage copyrights reserved. No parts of this site may be reproduced, stored in retrieval systems or transmitted in any form, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior written permission from Svanekes Venner and the photographer. Infringes will be prosecuted.