.
I vinteren 1986-87 har lederen af Byforeningen Svanekes Venner sammen med fotograf Johs. Hammer gennemgået dennes fotografiske plader og film tilbage fra årene i 30erne og frem til midt i 80-erne. De billeder, som umiddelbart fandtes egnet til bevaring i Byforeningens fotografiske arkiv er fremkaldt.

Fotograf Hammer er født i Allinge den 27 oktober 1906. Han kom i fotograflære hos foto-graf Alfred Kjøller, Allinge. Efter nogle års arbejde som svend i København og Allinge etablerede han sig som selvstændig i Svaneke den 1. juni 1933. Adressen var Storegade 12. På Johannes Hammers 50-års jubilæumsdag i 1983 fremlagde han et album med nogle af de bedste billeder gennem den lange periode.

Billederne fortæller byhistorie, fastholder Svaneke, sådan som byen så ud i 30-erne og fremover. - Situationer er fastholdt, både hvad angår hændelser, grupper og enkeltpersoner.

..

Denne side er under opbygning med flere fotoalbum
Johannes Hammer:
Historiske optagelser