Bliv medlem af Byforeningen Svanekes Venner

Hvis du gerne vil være medlem af Svanekes Venner, bedes du sende en mail til kasserer@svanekesvenner.dk eller en SMS til mobilnummer: 27 70 19 21

Du bedes oplyse følgende:
Fulde navn/e, adresse, postnummer og by, mail adresse samt hvor mange medlemskaber du ønsker.

Kontingentet er 100,- kr. årligt pr. person.

Beløbet kan overføres via net-bank til Svanekes Venners konto i Nordea:
reg. 0654 – kontonr. 6614 409 878
Det er vigtigt, at du i meddelelsesfeltet angiver ”navn” og ”Kontingent Svanekes Venner”.

Eller du kan overføre beløbet via mobilpay på 27 70 19 21
Det er vigtigt, at du i meddelelsesfeltet angiver ”navn” og ”Kontingent Svanekes Venner”.
Kontingent kan derudover betales til mig, Storegade 21, Svaneke.

Svanekes Venner opfylder reglerne vedrørende persondataregistrering!

Med venlig hilsen
Aja Braid
Kasserer
Storegade 21
3740 Svaneke