.

 

Byforeningen Svanekes Venner udgav i 2014 en folder til husejere i Svaneke


Husejer i Svaneke


Folderen er tænkt som som en vejlledning og orientering i forbindelse med renovering og ombygning af huse i Svaneke - til både husejere og håndværkere - hvor finder man oplysninger om hvilke krav og regler der gælder i Svaneke:


Se folderen her

Print den gerne ud

Folder

 

Vejledningsblade

BRK's vejledningsbladde:

Blad 01 Bornholms byggeskik.pdf

Blad 02 - Tegltage.pdf

Blad 03 - Strå, skifer, pap og cementtage.pdf

Blad 04 - Skorstene.pdf

Blad 05 - Kviste og tagvinduer.pdf

Blad 06 - Vinduer.pdf

Blad 07 - Døre og porte.pdf

Bilag om yderdøre.pdf

Blad 08 - Bindingsværk.pdf

Blad 09 - Grundmurerede huse.pdf

Blad 10 - Farver.pdf

Blad 11- Energirenovering

  

 

 

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer
- om bygningsbevaring og byggesager

Klik her for at se Vejledning med mange nyttige links til medlemmer af byforeninger, som gerne vil undersøge en sag nærmere, kende regler, lokalplanbestemmelser, finde oplysning om deres eget eller andres hus - eller finde gode råd om vedligeholdelse og restaurering.

.

Vedligeholdelse

Kalkning og kalkfarver

Jernvitriol
-på godt og ondt

.

Tilbygning
Historie
Denne side er under konstruktion

Indtil vi bliver færdige med vore egne sider, kan vi varmt anbefale disse fremragende link:

.

Bornholmsk byggeskik

Tage af strå, skifer, pap & cement

Tegltage

Skorstene

Kviste & tagvinduer

Vinduer

Døre & porte

Bindingsværk

Grundmurede huse

Farver