Vejledning for byforeninger og deres medlemmer
- om bygningsbevaring og byggesager

I nedenstående Vejledning er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger, som gerne vil undersøge en sag nærmere, kende regler, lokalplanbestemmelser, finde oplysning om deres eget eller andres hus - eller finde gode råd om vedligeholdelse og restaurering.

.

Hvordan holder man sig orienteret om bygningsbevaring - generelt?
Der er flere større landsdækkende hjemmesider, der giver gode oplysninger om bygningsbevaring, både om regler, hvad der sker løbende, samt om rent praktiske ting.
Flere steder kan man bestille nyhedsbreve, eller selv være direkte aktive.

De Bornholmske Borgerforeninger, og dermed de fire bornholmske byforeninger er medlem af
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur - også kaldet By & Land.
www.byogland.dk

Bygningskultur Danmark er en stor interesseorganisation. Her er der mange muligheder for at hente viden. Man kan finde håndværkere, rådgivere, være aktiv, og købe bøger.
www.bygningskultur.dk

Bygningsfredningsforeningen BYFO er en forening, der særligt henvender sig til ejere af fredede bygninger, men der er også gode oplysninger af hente.
www.byfo.dk

Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring er den ældste forening, som i sin tid var initiativtager til bygningsfredningsloven. Foreningen har sidenhen haft stor betydning for den danske bygningsbeva-ring, bl.a. ved udgivelse af bøger.
www.gbb.dk

Bygningskultur 2015, er en kampagne, som er sat i værk af Kulturarvsstyrelsen og Realdania i fæl-lesskab ”En koordineret indsats for bygningskulturarven”
www.bygningskultur2015.dk

Endelig er der den officielle statslige hjemmeside fra Kulturstyrelsen. Her er et væld af oplysninger om kulturarv - en side man går på opdagelse i.
www.kulturstyrelsen.dk - se - Center for Kulturarv og Arkitektur

Da vi er tæt på Sverige, og har mange ting til fælles indenfor bygningsbevaring, så er hjemmesiden fra Byggnadsvårdsföreningen et besøg værd.
www.byggnadsvard.se

Regler og love
Her er det først og fremmest Kulturstyrelsen:
www.kulturstyrelsen.dk

Hvor finder man oplysning om en bygning?
Man bør kende bygningens adresse, måske matrikelnummer - men BBR-nr. kan også være en god indgang.
Her skal man først og fremmest benytte den store database hos Kulturstyrelsen. Fredede og bevaringsværdige bygninger - (fremover FBB). Her findes samtlige Danmarks bygninger.
www.kulturarv.dk/fbb/index.htm

For Bornholm kan der også findes oplysninger i Kulturmiljøatlasset, men denne database er ikke så sikker og opdateret, som FBB.
Der findes dog mange andre oplysninger om den bornholmske bygningskultur.
www.kma-bornholm.dk

Gældende planer - Bornholm
Bornholm har mange bevarende lokalplaner, flere af noget ældre karakter. Der foregår langsomt en opdatering af planerne. Senest er Rønne opdateret, og før denne var det Gudhjem-Melsted og Aa-kirkeby.
I den forbindelse blev der udarbejdet fælles retningslinjer og vejledningsblade, gældende for alle de bevarende lokalplaner.
Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad der gælder hvor. F.eks. er der ofte tale om forskellige områder med mere eller mindre ”skrappe” regler. En oversigt over lokalplanerne finder man:
www.brk.dk/BRK/site.aspx?p=4312

De gældende retningslinjer og vejledningsblade finder man herunder:
www.brk.dk/BRK/site.aspx?p=10506 - om bevaringsarbejde
www.brk.dk/BRK/site.aspx?p=28154 - om retningslinjer
www.brk.dk/BRK/site.aspx?p=23558 - vejledningsblade

Foto og bygningsdata for en bestemt bygning - nu gældende
Her er det FBB for nugældende forhold
www.kulturarv.dk/fbb/index.htm

Historiske oplysninger
Der meget at finde i de bygningsregistranter, der gennem tiden er udkommet for de bornholmske byer. Man kan finde en oversigt i en artikel om Bygningsbevaring på Bornholm
kulturarvbornholm.dk/media/Bygningsbevaring%20på%20Bornholm.3.udg.12.07.pdf

Søger man efter gamle fotografier, tegninger og beskrivelser - så er det godt at søge på Bornholms Museum, og hos de lokale arkiver
Der er særlig database, hvor man kan søge i museernes samlinger:
www.kulturarv.dk/mussam

Hvad skal man gøre, hvis man ser noget, der synes forkert - ved byens huse?
Man kan lige stikke en finger i jorden og forhøre sig i lokalsamfundet - eller henvende sig til Tek-nik & Miljø - www.brk.dk/BRK/site.aspx?p=58
Men inden man farer af sted - så søg først oplysninger i databaser og lokalplaner

Hvor finder man indkomne byggesager?
Har man noget ”i kikkerten”, så kan man holde øje med de åbne postlister - her skulle alle ansøg-ninger kommer ind.
www.brk.dk/BRK/site.aspx?p=28528
Brug søgefunktionen!
Det er ikke helt ”vandtæt”, så man kan jo desuden forhøre sig hos Teknik & Miljø.

Hvor kan der hentes råd og vejledning - om restaurering, materialer mm.?
I flere af de foregående sider findes meget viden, men der er særlige sider for det, og jeg har plukket en del hist og her:.
Bygningsbevaring - Center for bygningsbevaring (Det tidligere Raadvadcenter). Der er mange gode råd og anvisninger, samt en telefontjeneste.
www.bygningsbevaring.dk

Kulturstyrelsen har en lang række vejledningsblade liggende på deres hjemmeside:
www.kulturarv.dk/information - om-bygningsbevaring

Et specielt opslagsværk om Dansk Byggeskik ligger her:
www.danskbyggeskik.dk/frontpage/index.action

En vejledning om ældre ejendomme - nok fortrinsvis etageejendomme, men der er da viden, som kan bruges generelt:
ejendomsviden.dk/Sider/Default.aspx

Er man interesseret i håndværk - så er her en mulighed:
http://www.klikethaandvaerk.dk/Sider/Forside.aspx

Skal man have andres erfaringer, så er BYG.ERFA god at ”besøge”:
byg-erfa.dk/

Særligt om træ
www.traeguiden.dk/

Gode råd om energibesparelser i gamle og fredede huse - her digitalt, men fås også som bog:
www.bygningskultur.dk/Materiale/User+Upload+Files/Vidensbase+filer/energiguide_light_FINAL.pdf

Vinduer - en række gode råd og viden:
www.bygningsbevaring.dk/default.asp?pid=180

Vi man søge noget, der har relation til Bornholm, så finder man forskelligt på min egen hjemmeside - der løbende opdateres og udbygges.
http://kulturarvbornholm.web123.dk/site/159/

NB! Den tidligere Kulturarvsstyrelse skiftede pr. 1.1-12 navn til Kulturstyrelsen - men linkene ovenfor fungerer stadig.

Man kan jo blive ved at søge og finde nye links - og der er nok at gå efter på de ovenstående hjem-mesider.
Hvis nogen har et godt tip - så lad mig høre.

Og hvis der i ovenstående er fejl, eller noget der ikke virker, så vil jeg gerne have det at vide.

Niels-Holger Larsen
9. januar 2012
E-mail: nielsholgerlarsen@gmail.com

Svanekes Venners hjemmeside