Byforeningen Svanekes Venner blev stiftet den 8. august 1944 med følgende formål:
 - at værne helhedspræget og harmonien i Svaneke By.
 - at sikre en byudvikling med respekt for det bestående bymiljø som en værdifuld ramme om borgernes liv.
 - at bevare byens kulturhistoriske arv.

Læs meget mere om Svanekes Venner på nedenstående link:

.