Østergade

Gaden ligger, som navnet siger øst i byen, det er et såkaldt ”situationsnavn”. Sådanne navne kan undertiden miste noget af deres betydning, f. eks. en Nygade der ikke længere er ny. Eller hvis der bliver anlagt en gade øst for Østergade, så burde den jo nok hedde Østergade i stedet. Men det er jo ikke tilfældet i Svaneke, her ligger den stadig øst i byen og ikke nok med det, Svanekes Østergade er også Danmarks østligste Østergade.

Østergade er ikke en af Svanekes ældste gader. Den 13. november 1872 blev Svaneke ramt af en orkan fra østnordøst og en stormflod af en hidtil ukendt høj vandstand.
På Lolland og Falster, som også blev meget hårdt ramt er der forlydender om, at der var en vandstand på omkring 3 meter over normalt daglig vande
Dette medførte at Svaneke havn blev fuldstændigt ødelagt, skibe forliste/blev ødelagte og der skete store skader på mange huse.
Man besluttede kort tid efter katastrofen, at selvfølgelig skulle Svaneke havn genopbygges. Og når man alligevel skulle i gang med et så stort arbejde, så ville man lave en stor udvidelse af havnen. Derved kunne der komme flere og større skibe til Svaneke i fremtiden. (Bl.a. Dampskibsselskabet Østbornholm A/S m.fl.)

.

Svaneke havn efter stormfloden 1872, set mod nord.

Til højre: Svaneke havn efter stormfloden 1872, set mod syd.

.

Det blev også besluttet at lave en omfartsvej – en ringvej, nemlig Østergade.
For at anlægge gaden måtte der sprænges meget klippe væk samt bygges en solid mur af tilhugne granitblokke mod øst. En hel del af den ros (bortsprængte klippe) der fremkom i forbindelse med havneudvidelsen blev brugt som fyld i gaden. Da Østergade blev betragtet som en ”hovedgade” eller landevejsgade” for trafikken til havnen blev den anlagt for Amtskommunefondens midler og det sparede jo Svaneke kommune for en stor udgift.
Da havnen i 1878 var færdigbygget (stort set som den ser ud nu), har ”den nye ringvej” sikkert også skullet være klar samtidigt.

Ved indvielsen af Østergade skete der store trafikale ændringer i Svaneke.
Fra da af var det nu muligt evt. at slippe for at færdes ad de stejle bakker som Hullebakke, Kirkebakken og Havnebakken (alt. Sander Dichsgade), hvis man skulle til og fra Svaneke (via den sydlige indkørsel).
Der blev lidt mere stille i disse gamle gader efter den tid.

.
Foto fra først i 1870erne, et kig hen imod stedet, hvor Østergade senere blev anlagt.

.

Østergade set mod nord fra Søndergade omkring år 1900.

.

Østergade omkring år 1900 med udsigt til ”Ved Stranden” Man kan se savmøllen ude ved bådebyggeriet, Vindkraften blev udnyttet til opskæring af træet.

.

Fra bådebyggeriet på ”Ved stranden”, blev der i en periode bygget hel- og halvdæksbåde. Hans Peter Hansen (1860-1944) nåede at lave ca. 300 nybygninger inden han stoppede med sin virksomhed i 1940.
Bådebyggeriet blev derefter forsøgt videreført, men en ildebrand satte desværre en stopper for virksomheden.
Når bådene skulle søsættes, skulle de transporteres til Svaneke havn via Østergade.
Det skete ved hjælp af heste, der trak en særlig slags vogn med båden på, - et sted var særligt besværligt, det var i krydset hvor ”Ved Stranden” og Østergade mødes, der er en stigning og vognen skulle samtidig dreje. Der måtte man have taljer med videre til hjælp for at kunne klare det. Senere har man også brugt de to træer, der står op af havemuren i Østergade lige overfor ”Ved stranden” til fastgøring af taljeblokke. Man kan stadig se de gamle ”ar” (deformation p.gr.a trykket) på træerne.
For at skåne træerne blev der svøbt sække rundt om stammerne, men det har altså ikke været helt nok.
For at få båden ned til slæbestedet var det nødvendigt at kunne adskille en del af jerngelænderet og flytte et par af de granitpiller, der står langs med Østergade (Granitpillerne er udført af stokhugget Svanekegranit).

Med Østergade har man også en god mulighed for at se Svanekes havnefront med de gamle købmandsgårde, når man kommer fra syd.

.

En nybygning (”Jast 70”) skal søsættes, den trækkes fra bådebyggeriet, ”Ved Stranden”, op på Østergade ved hjælp af taljer fastgjort til træerne til højre i billedet. Fotoet er fra ca. år 1930

Øverst til højre:
Bådens videre færd af Østergade hen mod slæbestedet

Til højre:
SE 68 ”Norden” søsættes fra slæbestedet i Svaneke havn i 1933, det foregik på samme måde som det gjorde med ”Jast 70”.

.

Østergades støttemur af tilhugne granitblokke.
Sjækkel og øjebolt til brug for arbejdet med "taljetræk" af både i Østergade er fastgjort i grundfjeldet, der her skyder op i fortovet.
Sporene i de to træer efter at få søsat bådene kan stadig ses.
Nærbillede af ”arrene”
En af granitpillerne der kan afmonteres og flyttes.
Specialdesignet by inventar, bænken optager ikke plads ude på fortovet.
Her kan man evt. få sig et hvil, eller se solen stå op i Svaneke, solskinsbyen hvor solen skinner først (og mest) i Danmark.
Del af Østergade idag
Solopgang i Svaneke.

.

.

Redaktion: Eigil Jensen