Dyrlæge Jürgensensgade

Denne gade findes i den nordvestlige bydel af Svaneke i et parcelhuskvarter med huse fra først i 1970'erne og er en af Svanekes nyere gader.
Dyrlæge Jürgensensgade grænser op til markerne vest for byen og de huse der ligger yderst mod markerne har fornøjelsen af at have det gamle købstadsgærde i baghaven (i  matrikkelskellet) . Dyrlæge Jürgensensgade ligger nemlig på gammel svanekebyjord og gærdet har haft til formål juridisk at adskille Svaneke Bygrunde fra det omgivende land. Købsstadsgærdet er i øvrigt også særdeles tydeligt langs Vestergade og Kirkevangen.
Dyrlæge Jürgensensgade kan også bryste sig af at have byens berømte vandtårn som nabo. Svaneke Vandtårn er tegnet af arkitekt Jørn Utzon og bygget i 1952.
Vandtårnet blev taget ud af drift i 1988 og i 1990 blev tårnet bygningsfredet.

Men hvem var dyrlæge Jürgensen som gaden er opkaldt efter ?

Dyrlægen

Distriktsdyrlæge Jørgen Frederik Ludvig Jürgensen

10. maj 1844  fødtes Ludvig Jürgensen i Svejtserhuset i Frederiksberg have som søn af en kgl. opsynsmand ved slottet og haven.
Hans gerning som dyrlæge ”Medicus animale” begyndte i landsbyen Ousted, hvor han første gang traf sin hustru Louise. Kort efter nedsatte han sig som dyrlæge i Nexø.
Det var i året 1872. To år efter udnævnes han til distriktsdyrlæge med bolig i Svaneke, og her faldt dyrlæge Jürgensen så godt til rette, at han aldrig siden flyttede herfra.
Hans dygtighed og store arbejdsevne blev taget i brug på mange områder i Svaneke.
I 1914 fejredes hans 40 års jubilæum som borger i Svaneke ved en stor fest på ”Hotel Østersøen”, hvor byfoged og borgmester Carl Wiwel holdt festtalen og bl.a. udtalte,
”at der knap havde være én sag til fremme af byens trivsel, hvor ikke dyrlægen uegennyttigt  havde været medvirkende”.

Kildefesten

Kildefesten, Personen der bærer kasket er Dyrlæge Jürgensen
Foto Vald. Myhre

Dyrlæge Jürgensen havde bosat sig i Svaneke kort tid efter stormfloden i november 1872.
Stormfloden havde medført at ”den hellige kilde” i nærheden af ”Vigen” var forsvundet og dermed ”Kildefesten”. Dyrlæge Jürgensen mente at der selvfølgelig skulle være kildefest i Svaneke og foreslog straks ”at vi laver da bare en kunstig kilde, vi graver en spand med vand ned i jorden osv”. Dyrlæge Jürgensen stod derefter for kildefest arrangementerne indtil sin død i 1918. Det er således også dyrlæge Jürgensen, at vi kan takke for at vi stadig afholder kildefest i Svaneke.

Dyrlæge Jürgensen var bl.a. byrådsmedlem, medlem af skolekommissionen, formand for skovudvalget.
Han var i mangfoldige år formand for Håndværkerforeningen og gennemførte som sådan i et af de første år efter århundredeskiftet den store Håndværker & Industri udstilling på Teknisk skole.
Han var ligeledes forstander for Teknisk skole og lærer i tegning.
Han var medstifter af og den første formand for Svaneke Turistforening.
Han var i det hele en mand af mangesidige interesser.
Han startede således den første teaterforening i Svaneke og oprettede og dirigerede det første sangkor i byen.
Undervisning i violinspel gav han også.

Diletantkomedie

Dilettantkomedien ”Eventyr på fodrejsen” Foto Vald. Myhre

Personen til venstre er dyrlæge Jürgensen, dernæst boghandler Elna Olivarius samt købmand Edv. Pedersen

 

Det er dog særlig som skaber af Svaneke Nordskov, at efterslægten i Svaneke mindes ham.
Da Jürgensen kom til Svaneke, var der en lille plantning syd for byen. Denne fik han efter at være blevet formand for skovudvalget udvidet og fik ligeledes plantet den ældste del af det, der senere blev Svaneke bypark (den del der tidligere gik under navnet ”Lerkulerne”).
Men i 1880'erne tog han fat på at tilplante hele den store, bakkede skråning, der fra naturhavnen ”Vigen” går langs stranden til ”Grynebækken”. Plantningen lykkedes så godt, at det blev Svanekes  største og smukkestes anlæg.
Det er et ejendommeligt stykke skov med en meget afvekslende plantning, bestående af mørke graner, lyse birke, slanke lærketræer og forkrøblede bjergfyr, isprængt med røn og vilde æble- og kirsebærtræer. Dyrlægen havde nemlig sans for, at det ikke blot skulle være en nytteskov, men også en lystskov.
I byfoged Robert Strickers tid lønnede byråd og borgere ham for hans store arbejde i plantagerne ved i levende live at rejse ham en mindesten ude i Nordskoven i 1901.

Dyrlæge Jürgensens mindesten

Mindestenen i ”Nordskoven” for dyrlæge Jürgensen


Stenen bærer følgende indskrift forfattet af byfoged Stricker:

”Tak for træerne her,
som du plejed med kærlige hænder.
Tak fra de vingede små,
som her har tilflugt og ly.
Tak fra enhver af os, som
alle taknemlig erkender:
Nordskoven her er dit værk,
en pryd for Svaneke by”.


Dyrlæge L Jürgensen levede fra 10. maj 1844 til 6. januar 1918

Luftfoto

Ca. placering af Mindestenen for Dyrlæge Jürgensen (markering med rødt)

 Dyrlæge Jürgensen malet af Edvard Weie

Et maleri af Dyrlæge Jürgensen. Måske er det fra Nordskoven eller over på Christiansø

Byforeningen Svanekes Venner har fået maleriet af efterkommere af af Dyrlæge Jürgensen.

Det er malet af Edvard Weie, en af malerne fra Bornholmerskolen

Del af bykort Dyrlæge Jürgensensgade

Redaktion Eigil Jensen