Hundebakken

Mange smiler lidt, når de ser gadenavneskiltet med teksten ”Hundebakken”.
Nogle synes måske, at det er et nyt, lidt sjovt, lidt ”poppet” navn,
Men Hundebakken er et meget gammelt stednavn i Svaneke

Hvis man ser i gamle arkiver omhandlende Svaneke kan man finde følgende:

Regnsk 1750 til sin Hauge paa Hunde Backen;
Regnsk 1780 Hunde Backen
Skiftepr. 1686 Hunde Løchen;
Skiftepr. 1710 Hunde Lycken

Og hvis man kigger på et kort:
Kort over Svaneke Kjøbstad 1858 Trap 1ste udgave 1858
Så er stednavnet Hundebakken tydeligt påført.

Men hvorfor stedet hedder Hundebakken, det må indtil videre stå hen i det uvisse.

Ordet hunde bliver ofte brugt som/om noget dårligt – negativt - ringe og i nedsættende betydning.

Om betydningen af ordet hunde også kan sættes i forbindelse med ”de underjordiske”, det vides ikke. men hvis man læser bogen : En bornholmsk Haandværkers Erindringer af Glarmester Johan Hansen, støder man på følgende :

"Da jeg brækkede en Del af Bakken bort ved vort Hus ved Bykilden, kom Morten Sommers Enke engang forbi og sagde :
"Far skulde ikke forstyrre den Bakke, der kan også bo nogen i, som det ikke er godt at gjøre husvilde."
Jeg trøstede hende med, at hvis der boede nogen i Bakken, som jeg gjorde husvilde, kunne de gjerne flytte ind til mig; jeg skulde nok huse dem.
"Ja - ja, Far skal ikke skjæmtes, den Slags Væsener er ikke gode, naar man fornærmer dem", var svaret."

Og et andet sted :
Paa Hundebakken i Svanike kunde der af og til høres Trommehvirvel, og saa vidste man, at de underjordiske holdt mønstring.

Johan Hansen (født 1821 i Allinge) havde bygget Bykilden 2 i 1850, som ligger lige op af Hundebakken og i 1857 byggede han til huset, 2 fag til i den søndre og 1 fag til i den nordre ende.

Svanekeboerne var måske lidt betænkelige ved selv at bygge hus tæt på ”Hundebakken”.
I hvert fald var både Glarmester Johan Hansen der byggede Bykilden 2 og Løjtnant A. P. Lov der byggede Vestergade 12 begge tilflyttere.
På de 2 steder havde der aldrig tidligere været opført nogen huse.

.

Udsnit af kort fra 1858 over Svaneke Maleri udført af Johan Hansens ældste søn, da denne var 15 – 16 år.
Parti ved Bykilden og Hundebakken i Svaneke 1867.
Midt i billedet ses gavlen af Johan Hansens hus.
Oppe på bakken, lige til højre for det, ses også 2 huse, Vestergade 12 og 14.
Huset nærmest gavlen af Johan Hansens hus, blev bygget af Løjtnant A. P. Lov i 1860.

.

"De underjordiske"

De underjordiske er øen Bornholms små skytsånder.
Hvor gamle de underjordiske er, ved man ikke, men de skal ifølge et gammelt sagn være lige så gamle som menneskeslægten, idet Eva skulle være deres moder.
Da Eva en dag var ved at vaske sine børn, kaldte Vorherre pludselig på henne, hvorover hun blev så forskrækket, at hun skjulte de børn, som endnu ikke var vaskede.
Vorherre spurgte hende, om alle hendes børn var til stede, hvortil hun svarede ”Ja,
men Vorherre som ser alt, sagde, at hvad hun havde skjult for ham herefter skulle være skjult for mennesker, og i samme stund forsvandt de snavsede børn og skjulte sig i højene.
Fra disse børn stammer de underjordiske.

De underjordiske er små folk på størrelse med dværge, og de er ret skikkelige, i reglen nemme at omgås og undertiden hjælpsomme, når de behandles hæderligt, for de er selv hæderlige.
Hvor fredelige underjordsfolket end kan være, så skal man dog vare sig for at forulempe dem, da de er frygtelig drillevorne og spiller menneskene mange puds.
De menes at beskytte landet mod fjender i krigstid.

De underjordiske bor i klippegrotter, kæmpehøje og bakker eller på hølofterne.

De underjordiske styres af ”Ellestingeren”, der er deres konge, og de har ganske bestemte love og forhold til befolkningen.
Ellestingeren er øens mægtigste person og egentlige hersker.
Han rider over hele øen på en smuk, hvid trebenet hest. Seletøjet er smykket med guldbeslag, og sadlen er også af guld, prydet med ædle stene.
Ellestingeren har en trekantet hat, og han bærer et langt spyd.

De underjordiske er meget militært interesserede, og de er delt op i forskellige våbenarter.
Der er kompagnier af fodfolk, artilleri, rytteri m. m., og de har øvelsespladser, hvor de eksercerer og marcherer. Dette foregår kun ved nattetid eller i tåge.
Deres heste er trebenede. Ser man dem forfra, har de 2 forben og eet bagben, og ser man dem bagfra, har de 2 bagben og eet forben. Rytteriet har orkester med fløjter, piber og trommer.
Fjender har mange gange prøvet at gøre landgang på Bornholm, men når de kommer landet nær, så vrimler alle klipperne af underjordiske, der indgyder fjenden en sådan skræk, at han hurtigst muligt stikker til søs igen.

Beskrivelse af de underjordiske

De underjordiske er ganske små væsener, de bliver næppe større end et fem-års barn, og i modsætning til nisser, der ofte lever alene, lever de Underjordiske under familielignende forhold, fuldstændig ligesom mennesker.

De ses oftest i gråt tøj, og på hovedet har de røde pikkelhuer, der ligner nissehuer lidt, men pikkelhuen er en slags rund hue, der har en lille spids i toppen i modsætning til en nissehue, der spidser til hele vejen. De Underjordiskes pikkelhuer minder om en gammel tysk militærhjelm, og det er også derfra navnet stammer

De underjordiske er dog lidt sky og det er ikke ofte, man møder dem.
Bedst chance for at se og opleve dem er, hvis man er søndagsbarn, altså født på en søndag.
Skulle du pludselig støde på en af de underjordiske, så skal du tage dig i agt for ikke at fortælle nogen om det, før du har både spist og sovet.
Så det er nok bedst at vente til næste dag.

Grundet bornholmernes respekt (eller frygt) for de underjordiske, er mange af f. eks gravhøjene blevet reddet fra at blive pløjet op.

.

Ved "Hundebakken" ovenfor Karetmager Schou´s ejendom.

Liggende til venstre: Luvvig Bahn, stående Ejnar Bahn, Magrethe Bahn,senere gift Nielsen,Årsdale, Leo Bahn og - liggende til højre Harry Hansen.

Hundebakken, Svaneke, med to piger, den ene med barnevogn helt til højre i billedet.

Tømmeret ligger opskåret til senere anvendelse hos Karetmager Schou.

I bagrunden husene i Vestergade.

.

Redaktion: Eigil Jensen