Klippegade

Klippegade er et godt navn til en gade i Svaneke.

Hvis man f. eks. ser på det ældste kort over Svaneke, Resens fra 1680,
så er der flere steder tegnet noget der ligner ”høje” og påført et 2 tal.
I signaturforklaringen står der ud for 2 tallet: Klipperne

Prins Christian (Christian Vlll) beskrev i 1824 Svaneke efter et besøg:
”Svanekes Beliggenhed er meget pittoresk.
Husene ere byggede ind imellem Klipperne, Gaderne vende sig mellem disse, og ved Siden af disse ere Klippevægge og Stier mellem store Stenmasser”.

Noget er jo ændret siden da, en hel del klippe er blevet sprængt væk, bl.a. hvor man har ønsket at gøre nogle gader bredere eller at bygge huse.
Men heldigvis kan man stadig se klipper flere steder rundt omkring i Svaneke.


Udtrykket klippe er det almindeligst brugte, man kan også bruge ordet grundfjeld, der betyder det samme.
(klippe)Blokke og stene derimod er stykker af grundfjeldet der er gået løs, måske på grund af frostsprængning eller evt. mere dramatisk ved hjælp af dynamit eller hamre og mejsler.

Gaden blev nok døbt Klippegade i 1944, men da var klippen i gaden ikke helt ung.
For selvom Svanekegranit er en af Bornholms yngste granitter, så var det meget længe siden at den blev ”født” eller rettere dannet, nemlig for:

ca. 1,4 milliarder år siden eller sagt på en anden måde:
ca. 1.400 millioner år siden eller sagt på en tredje måde:
ca. 1.400.000.000 år siden.

.

Et mindre klippeparti lige udfor hvor Klippegade begynder.

klippegade.

Klippegade Foto Eigil Jensen

Inde i haven bag det hvide stakit til venstre i billedet er klippen - grundfjeldet blevet blotlagt, så man kan se den flotte svanekegranit

 

 

Redaktion: Eigil Jensen