Ole Thulesgade
Ole Thulesgade er en af Svanekes mange mindre gader. Den har kun et hus og en enkelt adresse.
Gaden er opkaldt efter Ole Olsen Thule.
Født den 2. september 1798 på Christiansø, som søn af Corporal Ole Andersen Thule og Karen Thule.
Ole Olsen Thule bliver derfor naturligt også soldat i garnisionen.

Som 28 ethalvt år gammel bliver han gift med den 18 årige Cathrine Elisabeth Møller fra Birkerød. Hun er født den 5. maj 1810.
De får 10 børn sammen.
Ole Olsen Thule bliver benævnt som ”Overcomplet soldat”, Bryggerkarl og fisker.

Da fæstningen Christiansø nedlægges i 1855, flytter Ole og Cathrine Elisabeth Thule til Svaneke. Ole Thule som pensionist på grund af sydom.
I perioden 1868-1870 går den da ca. 60 årige Cathrine Elisabeth Thule flere gange til fods fra Svaneke til Rønne for at sidde model for maleren Kristian Zahrtmann. (1843 – 1917).
På Charlottenborg-udstillingen i 1871 bliver et af malerierne købt af en kunsthandler fra Edinburgh. Det er et hyggeligt genrebillede, hvor hun sidder på sengekanten og spinder.
Det var et af Zahrtmanns ”Mor Thule” billeder.

Ved ægteparrets guldbryllup nævnes det, ”at Ole Thule har i 40 Aar tjent Kongen tro og ærligt på Christiansø.”
Guldbrudgommen er 80 Aar og Guldbruden 70 Aar, og de har altid levet et fredeligt og hæderligt Ægteskab, hvorfor de er æret og agtet, saavel af Venner og Bekjendte som af deres 10 børn, 33 Børnebørn og 2 Børnebørnsbørn.
Ole Olsen Thule dør i 1880 i Svaneke. Cathrine Elisabeth Thule flytter derefter til familie i Rønne, hvor hun dør i 1893.

Ægteparret har aldrig selv boet i gaden, de boede i Stengade 15, men det har derimod Oles broder Clemen Thule og hans familie gjort i nogle generationer.
Han flyttede også som pensionist til Svaneke, da fæstningen Christiansø blev nedlagt.

Der knytter sig en anekdote til Clemen Thule
I forbindelse med et besøg af kronprins Frederik (den senere kong Frederik Vll) blev der skudt 28 skud i stedet for de reglementerede 27 skud. Tællingen blev foretaget af soldaten Clemen Thule ved Dronningens Batteri, han tænkte mere på en ung tjenestepige end på talrækken. For at klare situationen fik soldaten den fortvivlede ide at fortsætte salutten, indtil 54 skud var brændt af, hvilket var lige så ureglementeret som de 28 skud.
Da Clemen jo var den egentlige årsag til fadæsen, måtte han op i kommandantboligen for at bede kronprinsen om pardon. Han ville dog først lige snakke lidt med tjenestepigen, hvilket også kronprinsen havde fået lyst til, og således mødtes de i køkkenet, hvor Clemen fremførte sit ærinde.
Kronprinsen trøstede ham med at, det var bedre med et skud for meget end et for lidt.
En anden version lyder, at kronprinsen troede, at sagen drejede sig om, at man var kommet til at skyde nogle mennesker, og at Clemen ikke blot fik tilgivelse men også en dram og en speciedaler oven i købet, og at der om aftenen blev afholdt fest i kasernen på Frederiksø for hele øens besætning.
Traditionen vil også vide, at da Clemen Thule og hans pige havde bryllup, fik de sendt et indrammet billede af Christiansø med en saluterende fregat og med indskriften :

”Til Lykke på Bryllupsdagen og Tak for de 54 ...Frederik."

.

Radering af S. Lange 1819 Christiansø
(Soldaten i den røde jakke med geværet på skulderen kan jo godt være Thule).

.

”Mor Thule”
(Cathrine Elisabeth Thule)

Malet 1869 af Kristian Zahrtmann (1843 – 1917).


Maleriet tilhører Bornholms Kunstmuseum.

Redaktion: Eigil Jensen