Det ældste kort over Svaneke fra ca. år 1680 i Peder Hansen Resen’s Atlas Danica.
Gaderne har ingen navne står der i punkt 4.

.

Kort over Svaneke 1943. Gaderne har ingen navne !!

.

Svaneke var noget for sig selv.

Svaneke var den sidste købstad, der indførte / fik gadenavne i Danmark.

Bornholms Tidende skrev den 13.07.1944 :

På byrådets møde behandledes indførelse af gadenavne i Svaneke.
Svaneke er som bekendt den eneste købstad i Danmark, der endnu ikke har indført gadenavne.
Der blev derfor sidst på året i fjor nedsat et udvalg, som skulle udarbejde et forslag til sådanne navne.
Udvalget har bestræbt sig på at bevare de gadenavne, som kan siges at have hævd.
Det gælder især navnene på færdselsårerne. Man vil regne havnen som byens midtpunkt.

Byrådets beslutning betyder et i vide kredse af byens befolkning længe næret ønske, fordi det i mangfoldige tilfælde har vist sig at være en generende mangel, at byen hverken havde gadenavne eller husnumre.
Fra turistkredse er der ofte fremført ønsker om indførelse af gadenavne, bl.a. blev der på turistforeningens sidste generalforsamling af den daværende formand malermester Carl Lind, givet udtryk for et sådant ønske.

Hvis man ikke var kendt med navne i Svaneke var det svært at finde frem.

Før 1944 skulle besøgende finde rundt i en by, hvor man f. eks. sagde :
Ja, han bor i ”Hullet” lige ved siden af Jens Hansen eller lignende.

Byrådet vedtog forslaget.


Info:
”Hullet” : Svanekes ”sydlige forstad” - området syd for Hullebakken, Søndergade mv.
”Væjen” : Svanekes ”nordlige forstad” – området ved Vigehavn mv.


Ved kommunalreformen i 1970, da købstadskommunerne Svaneke og Nexø også blev lagt samen med sognekommunerne Ibsker, Bodilsker og Poulsker til den nye storkommune Nexø kommune, så blev enkelte gadenavne ændret i Svaneke.
Årsagen til det var, at der kun måtte være en gade eller vej med det pågældende navn i den nye kommune.
Før kommunesammenlægningerne var der så forhandlinger om hvilke gader og veje der kunne beholde sit navn eller skulle have et andet.

Redaktion: Eigil Jensen

.

Denne del af hjemmesiden er under opbygning, og vil blive udvidet med mange flere gadenavne fra Svaneke

.

Madvigsgade
Peter F. Heerings Gade
Dyrlæge Jürgensensgade
Ole Thulesgade
Vippebakke
Hundebakken
Klippegade
Bødkerbakke
Sander Dichsgade
Vestergade
Hullebakke
Østergade
Helgolandsgade
Reberbanevej