Vestergade

Vestergade må være en af Svanekes meget gamle gader. Hvis man ser på Resen’s kort over Svaneke fra 1680, kan man meget sikkert genkende gaden der starter fra den vestlige indkørsel til byen (byledet) og løber langs med byens vestlige afgrænsning til Svaneke kirke og videre derfra mod syd.

Vestergade ligger som navnet siger vest i byen og den ligger lige langs ved den gamle grænse mellem Svaneke købstadsjorder (bygrundene) og Svaneke markjorder (landbrug). Dette skel er meget tydeligt og man kan stadig se den gamle bymur (stengærdet) og de dyrkede landbrugsmarker mod vest.

Gaden ligger ret højt, så der er flere steder, hvor der er mulighed for, at kikke ned over Svaneke med dens mange røde tegltage. I modsætning til de fleste gader i Svaneke, der jo er ret kuperede, så ligger Vestergade stort set vandret i hele dens længde.

I gadens nordlige ende opførte Svaneke kommune i 1864 et sprøjtehus (”brandstation”) til opbevaring af byens sprøjter. Det var en bygning på 10 x 10 alen (6,3m x 6,3m) af brændte sten, måske kom murstenene fra ”Sylten teglværk” i Ibsker.

.

Den røde firkant er Svanekes gl. sprøjtehus opført 1864.
Kortudsnit af Svaneke, Trap 2den udgave 1872.

.

Svanekes lille gamle sprøjtehus fra 1864 med gavlene ud til gaden, her ses porten ind til hvor sprøjterne blev opbevaret.
Svaneke Elektricitetsværk opført 1909. set mod syd foto fra ca. 1920 Svaneke Elektricitetsværk’s ”navneskilt”.

.

I 1909 blev Svaneke Elektricitetsværk indviet på samme sted. Et af Bornholms første kommunale elværker. Det var et 110 volt’s jævnstrømsanlæg med dieseldrevne generatorer og batterier til lagring af overskudsstrøm. Nu kunne man slippe for at skulle tænde for petroleumslamperne med åben ild og med el man fik mange nye muligheder.
Det gl. sprøjtehus blev sammenbygget med det nye elværk og er en del af elektricitetsværkets bygning.
I stedet blev en bygning i byens nordlige del derefter brugt som sprøjtehus.
I 1922 blev det omlavet til 220 volt og i 1948 blev elektricitetsværket nedlagt og Svaneke fik herefter strøm fra Bornholms Højspændingsværk i Rønne.
I bygningen i Vestergade var der i stedet en offentlig badeanstalt. I 1960 rykkede Falck redningskorps ind og der kom atter brandstation i Vestergade. Den flyttede i ca. 1970 til Nexø. Nu er det feriebolig for Falck koncernen.

.

Her er en af værkets generatorer, samt muligvis elektricitetsværksbestyrer Olaus Nørregaard.

.

Fra venstre ses Falckredder Poul Jørgensen og praktikant Bent Hansen ved kranbilen udenfor stationen i 1966.
Tilsendt via facebook af Bent Hansen, Trelleborg

.

Skonnertbriggen ”Edouard Suenson” af Svaneke, som Hans Larsen Smidt bl.a. var delejer af sammen med sine brødre Christian Mossin og Mogens Smidt.
Skibet var bygget af Henrik Hansen i Svaneke.
Lige ved byens vestlige indkørsel blev købmandsgården Vestergade 35 opført af skipper og købmand Hans Larsen Smidt i 1850 til handel og slagteri. (købmandsvarer: salt, kul og deslige) Han var en af brødrene Smidt.
Gården fungerede senere udelukkende som landbrugsejendom og har nu navnet ”Thims gård” efter dens sidste bonde, der sluttede med svine- og planteavl ca. 1980.

.

Fra Vestergade kan man se den gamle bymur (stengærdet) – grænsen mellem by og land.
Og se marker hvor der stadig bliver drevet landbrug tæt på den gl. købstad.
Fra Vestergade er der flere steder mulighed for at se udover Svaneke med dens mange røde tegltage.

.

Vestergade set mod nord.
Foto af Valdemar Myhre
Vestergade set mod syd.
Foto af Valdemar Myhre

.

I Vestergade 20 boede Emil Andersen (1913 – 1992), Svaneke kommunes sidste borgmester. Han var borgmester i 20 år fra 1950 til 1970
Han fik bl.a bygget Svaneke vandtårn, der er tegnet af arkitekt Jørn Utzon og gennemført bevaringsplanen over Svaneke.

Til højre Emil Andersen og Johs Hammer med en af de man-
ge bind med gamle billeder, som de lavede og beskrev gennem mange år.

.

Bogholder Emil Andersen, ansat hos Fridolf Christensen fra 1932 til 1950. Emil Andersen var medlem af bestyrelsen for H.K. Emblemet er et H.K. emblem. Emil Andersen blev indvalgt i Amtsrådet 1971 - 1974.

.

Emil Andersen får en snak med et par borgere, manden til højre er Anker E. Kofoed.
Byjubilæet den 1. juli 1955.
Amtmanden præsenterter borgmesteren for kongen og dronningen.

(Foto: Aage Due Larsen).

.

Redaktion: Eigil Jensen