Nyt om Bornholms Historiske
Samfunds to nye publikationer

Bornholms Historiske Samfund har den store glæde at kunne udsende to bøger til medlemmerne i 2010.


Den ene bog er selvfølgelig den sædvanlige årbog ”Samlingerne”, som i år – igen - rummer spændende artikler med nye vinkler på den bornholmske historie. Hovedartiklen af Anne Dyhr er resultatet af et forskningsarbejde om stenindustrien på Nordbornholm med fokus især på den svenske indvandring. Formanden for Stereoskopklubben i Danmark, Peter Randløv, har skrevet en artikel om stereoskopbillederne fra slutningen af 1800årene til omkring 1920. Det er spændende at se de gamle motiver tredimensionalt – og fotografierne er i sig selv en vigtig del af vores kulturarv. Filolog og navneforsker, Lilliane Højgaard Holm, har beriget os med et studie i Østermaries ”Navnemoder og modenavne” fra 1805-1909. Endelig fortæller Øarkivets leder, Anette Eriksen, om arkivets udvikling og brug i det forløbne år.

Den anden er bogen ”Hugo Matthiessens Bornholm”.  Den udgives i samarbejde med Hikuin og indgår dermed i rækken af publikationer om Hugo Matthiessens Danmark. Hugo Matthiessen, 1881-1957, var historiker og ansat på Nationalmuseet. Han havde fået til opgave at fotografere de danske købstæder, en opgave han påbegyndte i 1913 og afsluttede med fotograferingen af de bornholmske byer i 1922. Han fokuserede på de miljøer, der var truet af byudviklingen i Danmark. Hugo Matthiessen var en dygtig fotograf, og benyttede et dansk produceret kvalitetskamera til glasplader, fremstillet af den i fotokredse berømmede ”Nellerødmand”. 188 billeder fra de bornholmske byer er at finde i den nye bog om Bornholm. Fremragende billeder der skildrer et Bornholm, som vi har svært ved at genkende i dag – eller har vi? I modsætning til mange andre steder i Danmark er store dele af den bornholmske bygningskultur heldigvis bevaret endnu i dag. Billederne er suppleret med tekster, der forhåbentlig vil være med til at guide læseren ind i billedets egen verden. Teksterne er udarbejdet af Niels-Holger Larsen og Ann Vibeke Knudsen – med hjælp fra byernes museer og arkiver. Billederne stammer fra Nationalmuseets arkiv. Vi glæder os til at præsentere denne overdådighed af fine, gamle billeder fra Bornholm for Samfundets medlemmer.
Hvis man er medlem af Historisk Samfund kan Hugo Matthiessen-bogen afhentes på Bornholms Øarkiv fra mandag 20. december. Begge bøger senere på ugen. Bøgerne vil blive bragt ud til foreningens medlemmer først i det nye år – når vejret tillader det! Men hent gerne bøgerne selv, det vil være en god hjælp for os! Øarkivet er åbent mandag-torsdag 10-16, fredag 10-14. Dog lukket i ”mellemjulen”, åbner igen mandag 3. januar 2011.
For ikkemedlemmer koster bogen 200 kr og kan købes på Bornholms Museum og hos boghandleren.

Med venlig hilsen
Jakob Seerup, formand, Anette Eriksen, næstformand og Ann Vibeke Knudsen, redaktør
www.historisk-samfund-bornholm.dk

.

Havnen
Stubmøllen
Kommentar til de 34 billeder
fra Svaneke – 1922 – fotograferet af Hugo Matthiessen.

Det er påfaldende, at alle bygninger i bogen – stort set - er bevaret, og ligeledes gadebillederne.
Hugo Matthiessens fotografier er meget nøgterne og uden personer - til forskel fra Myhres billeder, der er mere stemningsbilleder, ofte med iscenesat liv.
Selvom Hugo Matthiessen har søgt efter de smukke og ”gamle” bygninger og gadeforløb, så giver billederne et rimeligt godt billede af Svaneke. Det er ikke tilfældet med flere af de andre byer, hvor langt mere er ændret eller helt forsvundet – selvom der ikke er faldet bomber!
I forhold til i dag var husene i Svaneke i 1922 næsten alle uden kviste og ovenlysvinduer, som i dag mange steder forstyrrer de klare tagflader og gadebilleder.

Niels-Holger Larsen 9.1.11

Østersøen