Svaneke Købmandshandel 2005-2011

6 år er gået. Og gået godt.

Det var lidt af et eksperiment at åbne en købmandsbutik i 2005. Forsøget skulle dog afprøves, blev Mette Sølling og jeg enige om.

I det lokale, som netop var blevet ledigt i Søllings Gaard ved at en tidligere lejer ophørte med at drive virksomhed, opstod pludselig muligheden for at indrette en lille Købmandshandel i gammel stil.
Mette Sølling, som ejer Gaarden, havde en utrolig masse gamle Købmandsting på loftet - velbevarede.
Købmandsgården havde i alle årene blot stillet tingene på loftet efterhånden som tiderne skiftede og der kom nymodens inventar. Så diske, hylder, lamper, skilte m.m. var lige til at gå til - de skulle blot støves af og tilpasses til det lille lokale, som i 1836 dannede rammen om den første Købmandshandel i Søllings Gaard.
Den første købmand Ole Nicolai Holst åbnede butikken 22. marts 1836.
. Color Color
Efter at de forskellige ting var samlet sammen og gjort i stand, begyndte indretningen af Købmandshandelen, Det var lidt af et puslespil, idet intentionerne var at få butikken indrettet som ”i gamle dage” og samtidig at få flere varer på hylderne end dengang.
Mette og jeg havde dog et klart billede i hovedet, idet vi begge fra barns ben havde bevæget os i en Købmandshandel. Mette i Søllings Købmandshandel og jeg i mine forældres Købmandshandel på den lille ø Drejø i det Sydfynske Øhav.
Vi havde begge kendskab til gamle tiders købmandsskikke, hvor mel og gryn blev afvejet, saltsilden trukket op af tønden, sennep og sirup vejet af i de glas folk selv medbragte - petroleum, reb og tjære i bagbutikken o.s.v..
Men alt dette kunne selvfølgelig ikke overføres til det lille lokale og ej heller med behørig hensyntagen nuværende lovgivning omkring opbevaring af Levnedsmidler.
I det lille lokale blev der dog plads til både 3 diske, hylder, kasseapparat og kaffemølle. Lappesko med cykeldæk blev ophængt under loftet og de gamle lamper kom til deres ret.
Varer kom på hylderne og 3. maj 2005 åbnede butikken med den usikkerhed, der lå i, om den ville slå an.
Vi kalkulerede dengang med en ret beskeden omsætning, som dog heldigvis har vist sig at skulle justeres i positiv retning.
Jeg har nu stået for butikken i 6 år og det har været en stor tilfredsstillelse og glæde at se den ”vokse” og blive velbesøgt af faste kunder fra byen, oplandet, turistkunder fra hele Danmark, ja, endda kunder fra hele verden.
Butikken er således blevet en attraktion for turisterhvervet. I sommertiden har vi talt til over 700 personer ind og ud i den gamle butik.

Jeg har nu besluttet at stoppe, idet jeg netop har fundet en værdig afløser i Susanne Kristiansen, der brænder for den gamle butik, for de bornholmske produkter og økologi. Susanne vil fortsætte i samme ånd som nu, men tager også nye ideer med ind i billedet.

Jeg vil her på falderebet benytte lejligheden til at sige en stor tak til butikkens kunder - uden dem, var der ingen butik!
Samtidig tak for et ualmindeligt godt samarbejde med leverandører og byens øvrige butikker. Det varmer meget med den positive opbakning, der har været igennem de 6 år.

Og ikke mindst tak til de medarbejdere, der har hjulpet med en god service og kreative impulser til udvikling af det, butikken står for i dag.

Jeg vil også rette et tak Mette og Søllings Gaard for den tillid, der har været vist mig hele vejen igennem.
Til slut Held og Lykke til Susanne med ønske om, at der fortsat bakkes op om byens gamle Købmandshandel.

Kærlig hilsen til alle
Kirstine
.
Fra den nye Købmandskone

Som de fleste vel allerede har hørt, overtager jeg Svaneke Købmandshandel midt i marts.
Jeg glæder mig meget til fremtiden i butikken - sammen med Jer, kære kunder.
For at berolige alle, vil jeg skynde mig at fortælle, at jeg vil arbejde videre i netop de rammer Svaneke Købmandshandel har i dag. Jeg har stor respekt for det arbejde, Kirstine har lagt i butikken, og vil udvikle den videre derfra. Mit hjerte banker for de bornholmske produkter - og jeg vil med tiden få endnu mere økologi på hylderne. Der vil også komme andre varer undervejs, så butikken forandrer sig med de skiftende årstider.
Allerede i løbet af foråret håber jeg at kunne tilbyde økologiske grøntsager fra bornholm - og økologiske bær og frugt senere på sæsonen.
Jeg tager gerne mod inspiration og gode idéer - så hold Jer endelig ikke tilbage.
Og så håber jeg på mange gode og spændende år hos Mette i Søllings Gaard.

Vi markerer overdragelsen lørdag 12. Marts kl. 11-13 med et lille glas - Alle er velkomne

Med hilser fra
Susanne