Et Svaneke-maleri i Rø

På Bornholms Kunstmuseum hænger et maleri af Oluf Høst, ”Bognemark henimod aften” fra 1954.
Året efter forærede maleren dette værk til Svanekes borgere i forbindelse med at han blev udnævnt til æresborger i byen. Derefter hang maleriet i i byrådssalen i Svaneke frem til 2003, hvorefter det med en deponeringsaftale mellem Regionskommunen og museet blev flyttet til Rø. Hvordan kunne det gå til?
Allerede på dette tidspunkt gik det galt: Hvem kan forestille sig, at Oluf Høst ville bifalde, at hans gave til Svaneke skulle hænges op i Rø? Af den efterfølgende korrespondance mellem Svanekes Venner og kommunen fremgår det tydeligt, at kommunen og Lars Kærulff Møller tager det for givet, at maleriet tilhører Regionskommunen, for nu er Svaneke jo en del af den store kommune.
Vi skal ikke gøre os kloge på juridiske spidsfindigheder, men blot påpege, at god moral dikterer, at maleriet selvfølgelig hører hjemme i Svaneke, hvortil det blev givet! Økonomi- og Erhverveudvalget besluttede i september 2006, at maleriet er deponeret på Bornholms Kunstmuseum – uden tidsbegrænsning.
Byforeningen Svanekes Venner har fra juni 2003 og frem til november 2006 fem gange skriftligt anmodet om og argumenteret for, at maleriet tilbageføres til Svaneke. I november 2006 anså den daværende borgmester, Bjarne Kristiansen, sagen for afsluttet.
Svanekes Venner overdrog så sagen til Fællesrådet 3740, som i maj 2007 gentog vores opfordring overfor kommunen, men de fik intet svar. Nu er der valgt en ny kommunalbestyrelse, og Svanekes Venner vil i en overskuelig fremtid genfremsætte vores ønske.

Niels Sivebæk Mogensen
Formand for Byforeningen Svanekes Venner


Foroven: Bornholms Kunstmuseum 24.juni 2006. Ny ophængning af Oluf Høst Billede fra 1954 i mellemgangen.

Nederst: Fra Th. Lind’s bog Svaneke by’s historie. Kongen ønsker Oluf Høst tillykke med æresborgerskabet.

.

.

Til Byforeningen Svanekes Venner
v/Niels Sivebæk Mogensen
Storegade 40
3740 Svaneke


14.februar 2011

Vedr. maleriet "Bognemark henimod aften"

Kære Niels Sivebæk Mogensen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har d.9.2.2011 drøftet din henvendelse om at flytte maleriet "Bognemark henimod aften" fra Bornholms Kunstmuseum til Svaneke.

Bornholms Kunstmuseum oplyser at maleriet er udstillet og indgår med museets egne høstbilleder i en fast samling, der ses af gennemsnitnig 40.000 mennesker om året.
Maleriet er sikret ved alarm og klimaanlæg.

Økonomi- og Erhvervsudvalget takker for henvendelsen, men fastholder deponeringen med baggrund i Bornholms Museums mulighed for at eksponere værket i forhold til offentligheden.

Med venlig hilsen

Winnie Grosbøll
Borgmester


Det lovede svar fra Winnie, men det vidste vi vel. Gad vist om der står ved billedet at det blev skænket til Svaneke?