Kælderdøren i østre længe på Siemsen Gård

Når man går rundt i Svaneke og kigger sig lidt omkring, kan man få øje på en masse detaljer.Spændende detaljer. Der er sjove trapper med gelændre med messingknopper – små blyindfattede vinduer – masser af velbevaret bindingsværk og flotte kalkede vægge. Det er bestemt en bevaringsværdig by.

Nogle ting forsvinder selvfølgelig hen af vejen, men heldigvis er mange huse blevet fotograferet, og indimellem dukker der spændende billeder op på arkivet.

Forleden dag dukkede billedet til højre op.

Billedet er af en gammel dør/port med nogle fine og lidt usædvanlige hængsler.

Heldigvis stod der på bagsiden af fotoet, hvor det stammede fra.

Siemsens Gård, Havnebryggen 9 – den østre længe. Så var den placeret.

Men den østre længe eksisterer bare ikke længere, der er nu en terrasse til udendørs servering.

På arkivet har vi heldigvis andre billeder af netop den østre længe, og her er et af dem.

Kælderdøren må være den lave dør midt mellem de to porte. Og selvom fodmuren stadig eksisterer, er døren væk. Der sidder 3 mænd på bænken til venstre for døren. Måske 3 fiskere der lige diskuterer vejret eller hvilke skibe der kunne tænkes at ankomme.

Et andet billede af den østre længe.

Her er bænken så tom, men kælderdøren og den store port ses tydeligt. I baggrunden ligger der et hus heller ikke er mere. Valkyrien – et værtshus. Og helt ude til højre ses et stengærde – der stadig findes. Det er ind til haven i Svanekegården.

Det næste billede er af porten midt i den østre længe.

Her er der i dag en trappe op til terrassen. Bemærk at der er lerklining op over og til højre for porten, med lodrette stave (støjler).

Det sidste billede af længen er et stereoskop-billede. Man kan se at der er gadebelysning lige til venstre for porten. Det er sikkert en petroleumslampe, da der ikke har været gasværk i byen.

Hvis man ser nøjere efter på nærbilledet af porten(og på billedet her), kan man se en bøjet jernstang lige over porthullet. Det er måske en krog til en endnu ældre belysning. Klik på billedet for at se det i en større gengivelse.

Der ligger også et par gevaldige ankre og noget ankerkæde - sikkert til nogle af de hjemhørende skibe.

Til højre i billedet er et midlertidigt skur/hus lavet til at tørre tømmer. Måske til bådebyggeriet der har ligget umiddelbart til højre for billedet.

Det sidste billede af længen er et stereoskop-billede. Man kan se at der er gadebelysning lige til venstre for porten. Det er sikkert en petroleumslampe, da der ikke har været gasværk i byen.

Hvis man ser nøjere efter på nærbilledet af porten(og på billedet her), kan man se en bøjet jernstang lige over porthullet. Det er måske en krog til en endnu ældre belysning. Klik på billedet for at se det i en større gengivelse.

Der ligger også et par gevaldige ankre og noget ankerkæde - sikkert til nogle af de hjemhørende skibe.

Til højre i billedet er et midlertidigt skur/hus lavet til at tørre tømmer. Måske til bådebyggeriet der har ligget umiddelbart til højre for billedet.

Hvis I ligger inde med gamle billeder, så lad os se dem på arkivet. Det kunne være der kom nye detaljer frem i lyset. Og kom gerne med yderligere oplysninger og kommentaret til de her viste billeder, som kan ses i større gengivelse hvis I klikker på dem.

- Erik Frederiksen

Kommentar:

Ja, det er flotte billeder, som jeg husker godt, især det med døren og de gamle hængsler - der er meget specielle - og meget gamle, måske genbrug fra 1600-tallet. Bemærk at døres er tre brede egetræsplanker. Billederne kom til arkivet sammen med billeder fra købmandsslægten Mogens Smidt, via Poul Sonne - så vidt jeg husker. Se i bogen om Købmandsslægten Mogens Smidt (udgivet som særtryk af Svanekes Venner). Her ses også billeder af Siemsens gård. Det er rigtigt at den østre længe er nedrevet - men ikke helt. Faktisk står endnu den nederste del at facaden som "mur" ud mod havnen, og der hvor porten var - der er nu trappe op til gården - prøv at sammenlign. Måske er det ikke nøjagtigt, men bindingsværksmuren er uden tvivl bygget af genbrugstømmer fra den gamle længe. Gå en tur og kig efter! Erik Frederiksen er jo tømrer, som jeg - læg mærke til at skrårevlerne på bagsiden af portfløjene vender forkert! - det ser man også på lapperiet og at de faktisk er sunket meget. De kunne også klokke i det i gamle dage! - nå, en tømrer ville selvfølgelig slet ikke lave en sådan brøler idag!

mvh Niels-Holger Larsen

Der står i "registranten" at søndre længe er opført efter en brand i 1771, - og at alle bygninger stod færdige året efter. Om østre længe også har været brændt, - ved jeg ikke. I 1872 blev den stærkt beskadiget i stormfloden. Den har sikkert også fået nogle "skrub" i senere storme. Hvis man ser efter på billederne, kan man se at porten ind til gårdspladsen (der hvor der nu er trappe) - har skråbånd der vender den forkerte vej. (det havde jeg godt set Holger) - men når man kigger efter på de to ældre billeder, så vender skråbåndene rigtigt. Porten er altså blevet skiftet. Og kælderdøren ... Tjah, - der har vi kun det ene billede - og ved derfor ikke om skråbåndet vender rigtigt, og beslaget på forsiden tyder ganske rigtig på genbrug. Billedet af kælderdøren er ganske rigtig et billede der stammer fra Købmandsslægten Mogens Smidt, som jeg i øjeblikket er ved at scanne ind og lægge i database i arkivet.

- Erik Frederiksen

Tak - godt med skarpe tømrerøjne. Glæder mig til se billederne - de kan vel kumme ud på hjemmesiden, håber jeg.

- mvh Niels-Holger

.

Som Simsens Gaard ser ud i dag - set fra syd
- og fra nord