SVANEKE BANK´s tilblivelse.

I medlemskredsen af Svaneke Haandværker- og Industriforening (stiftet 4/1 1883) taltes der i 1902 om behovet for en bank i Svaneke. I marts nedsattes et udvalg for en undersøgelse af muligheden. 3. oktober 1902 blev der holdt stiftende generalforsamling og den 8. januar 1903 påbegyndtes bankvirksomhed under navnet Svaneke og Omegns Andelsbank. Lederne af banken blev slagtermester Emil Engel som kasserer og købmand M. C. Mossin som bogholder. Konsul P. Petersen blev bankens formand. Banken havde åbent 2 timer på dagene, tirsdag, torsdag, lørdag. Det første regnskabsår gav et overskud på kr. 984,02. Til hver af lederne udbetaltes 180 kroner og til andelshaverne udbetaltes 4% i udbytte.
I 1920 blev banken ændret til et aktieselskab under navnet Svaneke Bank A/S og myndighederne stillede krav om en direktion, hvorefter begge ledere blev direktører. Emil Engel var direktør indtil 1943, hvor han blev afløst af sin søn, Aage Gram Engel, der var bankrevisor i Den Danske Landmandsbank i København. Han blev 1.juni 1951 afløst af Peder Quist (Horsens) - mangeårig bogholder i Nexø Bank.
I 1940érne og 50érne var formanden, borgmester, kaptajn Thorkild Rømer, Svanegaard og han blev afløst af gårdejer, sognerådsformand i Ibsker , Hans N. Kaas, Nørregaard.
Fra 1937 var bogholderen Axel Kjær (Hobro), der i 1946 blev afløaf Jørgen Fentz (Forstædernes Bank, Glostrup). I 1959 ansattes Henning Hansen ( Andelsbanken, Nykøbing F.) (søn af Andreas Hansen - motorværkstedet på havnen) som bogholder.

.

Svaneke Bank`s gamle lokaler Postgade 1, Svaneke kort før flytningen til Postgade 6.
Svaneke Bank, Postgade 1 inden flytningen til Postgade 6, Svaneke.
Bankdir. Quist og bogh. Jørgen Fentz.

.

SVANEKE BOLIGFORENING og LIVET BAG SKRANKEN.

Mit navn er Karl Møller. Mine forældre var Clara og avlsbruger Christian Møller, Søndergade 14 i Svaneke. Jeg er født i 1935 og tog i 1951 præliminæreksamen på den tidligere Teknisk Skole ved Vigehavnen. Mit ønske om job var at blive bankmand. Søgte i en bank i Rønne uden resultat, men ens tilværelse kan jo gebærde sig på en underfundig måde.
Jeg havde som stor dreng jævnligt - eftermiddage og i sommerferier - været bydreng i Svaneke Brugs og syntes godt om kontakt med mennesker og atmosfæren i Brugsen, så jeg kontaktede brugsuddeleren, Torp Hansen om en evt. læreplads. Han havde imidlertid antaget en lærling men sagde, at hvis jeg ikke havde andet for, kunne han godt bruge mig som bydreng i sommerperioden. Dette job medførte, at jeg dagligt kom i banken med penge. En dag midt i juli, hvor jeg var sendt i banken, spurgte kassereren, fru Ingrid Rømer (datter af kaptajn, borgmester Th. Rømer, Svanegård), om jeg kunne tænke mig at blive elev i Svaneke Bank. Jeg tænkte: ”Det er da løgn - det her” men fik fremstammet, at det ville jeg da meget gerne. Jamen, så skulle jeg bare komme i banken en af de første dage og tale med direktøren. En uge efter begyndte jeg som elev i banken.
Svaneke Bank havde dengang til huse i lejede lokaler i malermester Harald Linds ejendom lige overfor indkørslen til Hotel Østersøens gård. Lokalerne var helt utilfredsstillende. Opvarmningen var med kakkelovn. Rengøringsdamen havde sørget for optænding om morgenen, men én af mine opgaver var at fylde på i løbet af dagen. Mit arbejdsbord var et lille spisebord, hvor jeg under det ene ben måtte lægge en stak aviser, for at bordet kunne være i vatter. I et afsides liggende rum var der en kogeplade til opvarmning af vand til kaffebrygning - også min opgave - af og til efter at banken var lukket kl.16.00. Forinden havde jeg været hos bager Pihl efter napoleonskager, eller når direktøren var rigtig i ”hopla” - svesketærte. Det var hans yndlingskage. Det var ikke altid banken, der gav kage. Det gik ofte på skift. Det forekom også, at direktøren, når vi havde lukket banken, sagde: ”Nu går vi hjem til min kone og drikker kaffe”. Han boede i bankens ejendom Postgade 9. Der sank vi så ned i gode lænestole omkring et veldækket kaffebord.
Ihukommende Bodil Udsens vise: ”Hvad i helved´ går de rundt og gør i banken efter 3”, er det hermed røbet hvad angår Svaneke Bank.
Med hensyn til toiletforhold så var der vistnok i gården en eller anden form for toilet, men jeg erindrer ikke, at der var nogen af os, der benyttede det.
Svaneke Bank ”konkurrerede” med Samsø Bank om at være den mindste bank i Danmark. Vi var fire personer. Direktør, bogholder, kasserer og lille mig - som bankens første elev.

.

Postgade mod vest og til højre mod Havnen.

.

Forståeligt nok var direktøren ikke tilfreds med lokaliteterne, men det var ikke en bank med midler til at bygge en fin, ny bank. Der fandtes ikke på det tidspunkt almennyttige boliger i Svaneke og formentlig har direktøren tænkt, at det må der da også være lejere til i Svaneke og så kunne banken jo gå ind og være én af lejerne. Meget kreativt - synes jeg. Direktør Quist tog således initiativ til at danne Svaneke Boligforening, som omfattede en række lejligheder og lokaler til banken.
Byggeriet påbegyndtes i foråret 1952. Banklokalet blev taget i brug i sidste halvdel af december og den 5. januar 1953 var der forevisning for presse m.v.
Arkitekter på byggeriet blev Gustav Kjølby (Svanekedreng) og Kresten Fink. Lokale håndværkere: murerm. Ernst Kofoed, Henrik Hansensgade ( tilflyttet fra Østermarie). Centralvarme Poul Thomsen, blik og sanitet Emil Eriksen, smedearb. Vilhelm Larsen, EL Knud Hansen, malerarb. Carl Lind, skranken Chr. E. P. Hansen (søn Preben), Gardiner manufakt. Pihl.
Som det kan ses i dag, blev der foran indgangen etableret plads til et par biler. Indgangen til banken var igennem et vindfang og man kom ind på kundepladsen og frem mod den dengang traditionelle skranke, hvorpå der var henholdsvis ekspedition og kasse. Under vinduet mod parkeringspladsen var anbragt en sofa til kundebrug. Fra kundepladsen var der en dør ind til direktørens lille kontor, hvorfra der var yderligere en dør til medarbejderområdet. I forlængelse af direktørkontoret mod Postgade, blev der indrettet et bestyrelseslokale. I dette lokale var den ene væg beklædt med portrætter af bestyrelsesmedlemmer og direktører igennem tiden.
Bag ved skranken blev der placeret 1 dobbelt skrivebord - dobbelt længde - hvor bogholderen og eleven sad ved siden af hinanden og yderligere skriveborde til direktøren og kassereren.
På det tidspunkt var maskinbogføring ikke indført i Svaneke Bank. Al registrering blev foretaget med FYLDEPEN i diverse protokoller med løsbladsystem, som kunne blive op til 10-12 cm. tykke. Disse protokoller lå på en skrå skrivepult, der var placeret ved den østlige væg mod N. O. Ipsens mekanikerværksted. Alle disse protokoller blev båret op og ned hver dag fra boxen i kælderen af eleven. Der fandtes kun 1 regnemaskine, som var hånddrevet, så det var praktisk at få rutine i at tælle talrækkerne sammen i hovedet.
Til venstre for indgangen var der nedgang til kælderen, som var indrettet med lager- og arkivrum, toilet, et lille køkken for kaffebrygning samt naturligvis et boxrum til opbevaring af bankens pengebeholdning, dokumenter, værdipapirer m.m. Endvidere indrettet med mindre boxe, som kunder kunne leje til opbevaring af værdipapirer, smykker m.v. ( Man har kunnet se annoncer fra banker med teksten: ”Boxer udlejes ”. Det er da betryggende at vide, såfremt man skulle blive alvorligt uvenner med nogen).
Det var jo helt fantastisk at få en så dejlig arbejdsplads (med centralvarme). Som noget nyt fik vi også kontorstole forsynet med hjul . De første dage satte man sig forsigtigt ned før man trak stolen ind til bordet, men man blev jo mere og mere modig. En dag sker der det for direktør Quist, at han sætter sig for langt fremme på stolesædet og trækker sig ind til bordet med det resultat, at stolen kører bagud og han falder på gulvet. Fra hans mund kom der nogle ord om disse nymodens køretøjer, som en mor ikke ville bryde sig om at høre. For vi andre var det meget morsomt, men det blev et grin uden lyd. Det skal bemærkes, at i de tider tiltalte man bankdirektører i tredieperson.

.

Svaneke bank`s nye lokaler i Postgade 6. Bankdirektør Peder Qvist betragter ophængning af billeder af tidligere formænd og direktører.

Herover: De nyindrettede lokaler vises frem for pressen i 1052.
Fra venstre Jens Klausen, Bornholmeren, Jens Nielsen, Bornholms Avis. Sognerådsformand Hans Kaas, borgmester Th. Rømer, formand for Svaneke bank, overlærer Chr. P. Nielsen, Bornholms Tidende, bankbogholder Jørgen Fentz.

.

8. januar 1953 fejrede banken 50 års jubilæum med reception i banken og fest om aftenen på Hotel Østersøen med middag og dans med 150 deltagere.
I Aarsdale var der stor aktivitet indenfor fiskeriet. Fiskerne havde deres egen fiskesalgsforening og stor pengeomsætning. For at kunne servicere bankens kunder bedre og øge muligheden for at få nye kunder, oprettede banken i 1953 et kontor til 2 medarbejdere. Hver anden formiddag steg 2 medarbejdere op på cyklerne med penge i en taske og drog til Aarsdale og betjente de fiskere, som måtte ønske det. Senere var kontoret åbent hver formiddag. Kontoret blev nedlagt 1.oktober 1988.
I mine unge dage var ”atmosfæren” i banker ret højtidelig/alvorlig. For mange mennesker er pengesager da også en alvorlig sag. Har man mange penge og evt. investerer i aktier m.m. opstår bekymring, når kurserne falder og har man for få penge, er man bekymret for, hvordan man klarer ”morgendagen”, men når banken er lukket kan der opstå megen morskab medarbejderne imellem.
Dagligt besøg af kunder bestod hovedsagelig af erhvervsdrivende som butiksindehavere i byen, gårdejere, fiskeskippere og andre selvstændige. Husejere med huslån i banken kom af og til. Enkelte kom kun i banken på ”Fandens fødselsdag”, som bekendt 2 gange om året, nemlig 11/6 og 11/12, hvor der skulle betales renter og afdrag på lånene. Først i 1960èrne ændredes kontante lønudbetalinger til at udbetaling af løn gik ind på konto i pengeinstitutterne. Det var en helt ny kundegruppe, der medførte stor aktivitet, så meget at banklokalet blev for lille og nabolejligheden blev i 1970 inddraget til brug for banken, mod at banken lod opføre en erstatningsbolig i Albret Wolfsensgade.
I samme periode blev der også bygget mange nye parcelhuse (Gryneparken), hvilket også gav stor travlhed med byggelån m.v.
Efter godt to dejlige år som elev i Svaneke Bank, som var en god læreplads, rejste jeg til København og tog det sidste år som elev i en bank der.
Efter 14 år på den anden side af vandet fik jeg et gensyn med min gamle bank, ikke som min arbejdsplads, men som deltager i adskillige møder i banken.
I marts 1966 blev skiltet med navnet Svaneke Bank fjernet og erstattet med et, hvorpå der stod Bornholmerbanken. I det år blev Svaneke Bank, Nexø og Omegns Bank og Aakirkeby Bank lagt sammen (fusioneret) under navnet Bornholmerbanken.
1.juni 1967 kom yderligere Bornholms Laane- og Diskontobank i Rønne med i fusionen. Denne bank skulle fremover ledes af direktøren i Aakirkeby Bank, Kaj Nielsen. Direktionen af Bornholmerbanken blev herefter Kaj Nielsen og min første chef Peder Quist, som dog blev i Svaneke. ( I 1982 blev kreditchef i Hobro Bank, Søren Andersen, ansat som direktør for Bornholmerbanken og var efter Kaj Nielsens pensionering i 1984 enedirektør for Bornholmerbanken indtil 12. februar 1992).
På baggrund af disse ændringer blev Kaj Nielsens stol i Aakirkeby ledig og den satte jeg mig så i med titel som underdirektør i Bornholmerbanken. Fra 1985 i Rønne.
Ved direktør Quist`s pensionering i 1972, (70 år) overtog Bent Jensen ledelsen af Bornholmerbankens Svaneke Afdeling som bankbestyrer og blev den 1. juni 1980 afløst af Otto Rye.
Mandag den 10. februar 1992 blev en skæbnesvanger dag for Bornholmerbanken og dermed for den gamle Svaneke Bank. Fredag, den 7. ankom, efter at banken havde lukket, folk fra Finanstilsynet fulgt af medarbejdere fra Bikuben i København. Disse personer gennemgik i weekenden bankens udlånsengagementer med det resultat, at banken ikke åbnede som sædvanlig men først ca. kl. 11.00 og da med Bikuben som ejer af banken.
Jeg var fredag rejst til Haderslev for at deltage i min ældste søns bryllup. Vendte tilbage søndag aften og fik således mandag morgen en brat opvågning.
Endnu engang blev skiltet på Svaneke Bank udskiftet. Denne gang med navnet Bikuben og i marts 1995 lukkede Bikuben banken i Svaneke og banklokalet blev ændret til forhåbentlig 2 gode boliger. Godt at de initiativrige stiftere af banken slap for at opleve dette.
Jeg giver samtidig hermed tilladelse til, at denne orientering om Svaneke Bank A/S må offentliggøres i Svaneke Venners regi ´.

Med venlig hilsen
Karl Møller
Rønne

.

Herunder fotos af bestyrelser, formænd, bestyrere for Svaneke Bank fra oprettelsen 1909 til 1974, hvor banken blev lagt sammen med Bornholmerbanken.

.

R. M. Schou
Gårdejer, Sandemand, Kjøllergård
1903 - 1924
Medstifter af Banken

.

H. A. Ipsen
Gårdejer, Sandemand, Brændesgård
1903 - 1916
Formand: 1908 - 1916
Medstifter af Banken

.

N. P. Hansen
Kaptajn, Nørregård
1903 - 1932
Formand: 1916 - 1932

.

P. Pedersen
Konsul, Svaneke
1903 - 1908
Formand: 1903 - 1908

.

M. C. Mossin
Købmand, Svaneke
Bogholder: 1903 - 1921
Direktør: 1921 - 1931
Medstifter af banken

.

Emil Engel
Bankdirektør, Svaneke
Kasserer: 1903 - 1921
Direktør: 1921 - 1943
Medstifter af Banken

.

J. P. Kofoed
Sagfører, Svaneke
1909 - 1942
Formand: 1932 - 1942

.

O. A. Holst
Avlsbruger, Svanegård
1906 - 1918

.

H. P. A. Hansen
Købmand, Svaneke
1903 - 1906

.

Carl Kofoed
Glarmester, Svaneke
Medstifter af Banken

.

C Thorsager
Handelsbestyrer
Medstifter af Banken

.

August Petersen
Skomagermester, Svaneke
Medstifter af Banken

.

H. A. Kofoed
Mølleejer, Svaneke
Medstifter af Banken

.

Hr. Hjorth
Gårdejere, Konsulent, Maglegård
1916 - 1946

.

M. A. Marker
Gårdejer, Sandemand, Vasegård
1931 - 1940

.

Chr. Marcher
Proprietær, Frennegård
1940 - 1947
Formand: 1942 - 1947

.

Andreas pedersen
Rentier, Østermarie
1940 - 1954

.

Carl Pedersen
Bødkermester, Svaneke
1941 - 1943

.

Th. Rømer
Kaptajn, Svaneke
1942 - 1956
Formand: 1947 - 1956

.

Hans Kaas
1947 - 1966
Formand: 1956 - 1966

.

P. Hansen
Købmand, Svaneke
1932 - 1941

.

Chr. Hansen
Bådebygger, Svaneke
1925 - 1946

.

J. Hansen
Gårdejer, Saltholmsgård
1918 - 1930

.

J. Fr. Kofoed
Avlsbruger, Østermarie
1936 - 1940

.

Chr. Chrik
Fiskehandler, Svaneke
1943 - 1956

.

Aage Gram Engel
Direktør, Svaneke
1943 - 1951

.

Axel hansen
Forretningsbestyrer, Svaneke
1946 - 1947

.

H. P. Bech
Murermester, Svaneke
1947 - 1952

.

Sejer Bech
1956 - 1966

.

Frank Hansen
1952 - 1966
1969 - 1974

.

H. Fridolf Christensen
1956 - 1973

.

P. Qvist
Direktør
1951 - 1972

.