Landbrugsbedrifter i Svaneke By

Set med nutidens øjne kan det synes mærkværdigt, at der helt frem til 1970´erne har været drevet landbrug midt inde i Svaneke By. Indtil 1940`érne var der 9 landbrugsejendomme(på Bornholm betegnet som avlsbrugerejendomme) med almindeligt husdyrhold.
Bilernes fremmarch i gadebilledet og mekaniseringen i landbruget med større enheder medførte, at det blev mere besværligt og mindre og mindre rentabelt at drive disse avlsbrugerejendomme, hvorfor den ene ejendom efter den anden solgte jorden til gårdene uden for Svaneke. I 2 af ejendommene (Thims Gård og Johannes Christensens v. Madvigsminde er indrettet lejligheder i både beboelse og staldbygninger).

.

De tilhørende marker strakte sig fra Svaneke Kirke til Svaneke Vang (vest for Svanegaard) og langs med vejen mod Ibs Kirke. I modsætning til gårde og landejendomme på landet, hvor jorden almindeligvis ligger ved ejendommen, så var disse avlsbrugerejendomme belastet med megen transporttid fra ejendom til mark, hvilket medførte ekstra omkostninger.
Formentlig har det været til en del gene, for især naboer, med ubehagelige lugte og fluegener men også for byens borgere generelt med transport gennem byen af afgrøder fra marken og kørsel af ”efterladenskaber” fra dyrene samt trækken med køer gennem gaderne til græsmarkerne.
Én af disse ejendomme, Søndergade 14, var ejet af Christian Møller.
Han kom til verden i 1901 og voksede op på landbrugsejendommen, Kirkepladsen 5.
Han var den ældste af 4 drenge og en lillesøster. Alle drengene boede i Svaneke hele livet.
Han var ansat i sin faders avlsbruger og vognmandsvirksomhed i hele sin ungdom, indtil han sidst i 1920'erne købte en lignende avlsbruger og vognmandsejendom i Søndergade.
Han var forinden blevet gift med Clara Kofod, ”Fædresminde” ovenfor Listed. (En af de unge piger på et billede ved en brønd ved ”Fædresminde”).
De fik 5 børn: Kirsten (økonoma på Glostrup Amtssyghus). Poul (fuldmægtig i Vordingborg kommune - død)
Alice (sygeplejerske, boende Brogaard, Østermarie, nu Aarsdale). Bjarne (overtog ejendommen Søndergade 14). Karl (bankmand, nu boende i Rønne).

.

Avlsbrugerejendommen omfattede hvad der var almindeligt for landbrug med 4 heste ca. 14 køer, grise, o.s.v.
Først og sidst på sommeren blev køerne om morgenen trukket op på græsmarkerne og retur om eftermiddagen. Midt på sommeren var de ”på græs” døgnet rundt og der blev håndmalket morgen og aften på marken. Der blev solgt mælk ”ved stalddør” - i køkkenet - morgen og aften.

Indtil kort tid efter 2. verdenskrigs afslutning foregik transport af varer hovedsagelig med hestekøretøjer og denne vognmandsvirksomhed var en væsentlig del af bedriften.
En stor del af denne kørsel foregik på havnen med lastning og losning af skibe med varer til Fridolf og Brugsen og afhentning af varer ved togstationen i Nexø. I krigsperioden med afhentning af brænde i skovene vest for Ibs Kirke og kørsel af tørv og briketter til husstandene i Svaneke.
I sommerperioden var der megen kørsel med landauer og charabanc for private og foreninger på ”udflugter” til Almindingen og endda helt til Hammershus.

.

Chr. Møller var en habil bridgespiller i bridgeklub og privat, men hans store interesse var politik. I valgperioderne 1946-50 og 1950-54 var han medlem af byrådet for partiet Venstre og sad der sammen med bl.a. sin bror Jens Møller, der repræsenterede Socialdemokratiet. Han var også i en periode medlem af Amtsrådet. Han var formand for skov- og vejudvalget. Der er blevet sagt, at hans hukommelse rummede samtlige matrikelnumre på byens ejendomme. De fire brødre mødtes jævnligt i deres barndomshjem, som var overtaget af broderen Carl, og der havde de nogle gevaldige politiske diskussioner.

Før det blev almindeligt med fjernsyn i hjemmene, kunne man jævnligt om aftenen se flere af byens mænd gå frem og tilbage ved motorværkstedet på havnen og drøfte dagens begivenheder. I dårligt vejr fortrak de til det grønne redskabsskur ved slæbestedet kaldet ”Sandhedens Tempel”. Chr. Møller var af og til at finde i denne gruppe.

Clara var en umådelig flittig person. Sørgede for at den varme, gode middag stod på bordet kl. 12.00 til mand, børn og medhjælper og kusk. Derudover deltog hun i markarbejde og solgte mælk til de omkringboende borgere 2 gange om dagen.

.

Nogle dage omkring russernes bombardement af Rønne og Nexø stod stærkt i hendes hukommelse.
Som alle i Svaneke blev også familien Møller evakueret til en lille ejendom - lidt udenfor Svaneke på vej mod Ibsker.
Da der på ejendommen jo befandt sig køer m.m., som skulle fodres og malkes, var de begge nødt til med mellemrum at tage hjem. De gik gennem Parken og kravlede over muren til deres have bag ejendommen.

I de dage var der mange tyske soldater i byen og da der ingen forsyninger var til dem, beordrede den tyske kommandant soldaterne til at marchere rundt i byen for at forhindre, at de skulle bryde ind i husene efter føde. Clara Møller var på det tidspunkt formand for Husmoderforeningen (nu Aktive Kvinder).
Een af frihedskæmperne kontaktede Clara Møller og bad hende sørge for, at der blev lavet noget mad til soldaterne. Løsningen blev, at flere af husmoderforeningens medlemmer lånte Hotel Østersøens køkken og lavede en stor mængde havregrød, som blev hældt i mælkejunger og båret op i hotellets gård, hvorefter soldaterne stillede op i rækker og fik hver en portion. Hun var meget imponeret over deres tålmodighed.

.

At være barn på en avlsbruger/vognmandsejendom giver mange oplevelser, men også arbejde. Havde man et ledigt øjeblik fra skolelektier eller leg med kammerater, var der altid et eller andet, man kunne gøre. Mange opgaver kan udføres af en dreng. F.eks. at gå frem og tilbage på en mark med to heste foran en harve.
Et andet eksempel som en dreng kunne klare: Det skete at en ko fødte en kalv på marken og jeg blev bedt om at køre med hest og vogn for at hente den
hjem. Nogle gange måtte jeg lede efter den og kunne finde den inde i en kornmark. Den blev puttet baglæns ned i en sæk med hovedet fri af sækken og så holdt jeg den sprællende kalv fast mellem mine knæ under hjemkørslen, medens den under transporten kunne opleve Svaneke By´s smukke gader.
Ved alle måltider var der medhjælpere omkring bordet, som bidrog til underholdningen. - Ja, at vokse op i sådan en virksomhed var ikke kedeligt.

Rønne, den 14.11.2011
Med venlig hilsen
Karl Møller
Rønne

.