Detaljer fra en tur i Svaneke
.
Arkitekt Bendt Friis har stillet en serie billeder til rådighed af vor dejlige by. En lille byvandring hvor fotografen især har fokuseret på mange af byens fine og spændende detaillier. Bendt har desuden forsynet billederne med personlige kommentarer.
.
En tur i Svaneke med fotografiapparatet er en stor fornøjelse. Motiverne er mange i den smukke by. Krogede, stejle gader, bindingsværkshuse i dejlige farver og med smukke røde tegltage. Husene står på høje sokler og har granittrapper med elegant smedede smedejernsgelændere, der fører op til hovedindgangene med fine fyldingsdøre. Motiverne er mange og fotografiapparatet kan fange mange fine detaljer. Følg med og se.

.

Trapperne til hoveddørene står som oftest på fortovet, enten vinkelret på- eller parallelt med facaderne og vangerne er tjærede eller malede i soklernes farver. På de smukke smedejernsgelændere er balustre ofte smykkede med messingkugler og håndlisterne afsluttede med elegante krumninger der inviterer til opstigning.

.

Mange hovedindgange er oftest udvendigt lukket med lidt afvisende vinterdøre. Vinterdørene sparer på varmen om vinteren, bag dem sidder som regel fint udformede tofløjede fyldingsdøre. På husenes bagsider mod gårdspladserne sidder mere simpelt udformede revledøre, der ofte er halvdøre.

.

På Bornholm brugtes vinduer med blysprosser længere op i tiden end i den øvrige del af Danmark. Sideløbende udføres dog også vinduer med træsprosser. På dette torammede vindue med blysprosser (fra slutningen af 1700-tallet?)kan man se, at de vandrette sprosser er støttede af vindjern, for at afstive de bløde blysprosser, og gøre ruderne mere stabile.

.

Her ses et vindue med træsprosser, gammelt glas og fin ældre beslåning med hjørnebånd, hjørnebåndskhængsler og rumpestabler (omkring 1800?)

.

Det torammede vindue med tre glas i hver ramme er formentlig fra midten af 1800-tallet. Vinduet her har også blysprosser med vindjern. Vindjernene er her inddækket i bly, så de ikke ses.

.

Dette fine korspostvindue med et glas i de øverste rammer og to glas i de nederste er formentlig fra slutningen af 1800-årerne.

.

Mange vinduer i Svaneke har gadespejle, således at gadelivet kan betragtes diskret indendørs. Der findes mange udformninger på gadespejle, her er et udvalg.
Se næste side her