Kend naturen på Østbornholm


FORLØB: 3 eftermiddage / aftener i juni - august - oktober kl. 16 til 21

INDHOLD:
1. Dato: 08.06.2011
Hvad er værdifuld natur på Østbornholm / Svaneke.
Hvad skal vi beskytte?
- ekskursion - ser på eksempler

2. Dato: 24.08.2011
Hvad truer naturen?
- ekskursion - ser på eksempler

3. Dato: 21.09.2011
Hvordan beskytter vi naturen.
Hvad kan vi selv gøre?
- afprøver konkrete eksempler på indsats

De 3 forløb vil bestå af en blanding af oplæg - diskussion og udflugt i naturen. (bør evt. medbringe regntøj)

ØKONOMI OG MATERIALER:
Kurset er gratis, dog vil der ved evt. udlevering af papirer o.l. blive opkrævet en beskeden betaling. Medbring madpakke og drikkelse til eget forbrug.

MØDESTED: Svaneke Bibliotek

ARRANGØR: Danmarks Naturfredningsforening afdl. Bornholm

UNDERVISER: Landskabsforvalter, biolog Morten Bach Jørgensen

KONTAKTPERSON: Bjarne Biggas

KONTAKTTELEFON: 6111 8867

KONTAKTEMAIL: bjarnebiggas@gmail.com

TILMELDING: skal ske til Bjarne Biggas inden den 1. juni 2011

.