Tekst af Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum fra kommunens Infotavle som er placeret ved Krøblingevejen/Svanegård:

Krøblingevejen

Krøblingevejen er en oldtidsvej, der fra naturhavnen Vigen i Svaneke, gennem klippepartiet Stenkullen og engdraget Biskopsenge, fører til Sorte Muld.

Sorte Muld menes at have været sæde for Bornholms konge i århundrederne efter Kr.f. frem til vikingetiden, ca. 750 e.v.t. I tilknytning til det religiøse og administrative center på selve Sorte Muld var pladsen omgivet af en hel by af gårde, der tilsammen dækkede et over 1 km2 stort område. Der er bortset fra den sortmuldede jord intet synligt af denne oldtidsby, som skønnes at have huset flere hundrede indbyggere.

Sorte Muld er særlig kendt for fundene af 2500 små guldgubber fra o. 550-650 e.v.t. Talrige andre fund vidner om, at Sorte Muld i kraft af en række naturhavne omkring Svaneke har været en betydningsfuld og rig handelsby, indtil den formentlig blev ødelagt i begyndelsen af vikingetiden.

Omkring Sorte Muld findes talrige helleristninger og en række markante gravhøje samt jættestuen Hallebrøndshøj.

Sandsynligvis har Sorte Muld med den gode landbrugsjord og de gunstige anløbspladser også været en betydningsfuld bygd gennem hele bronzealderen og helt tilbage i yngre stenalder. Set på denne baggrund kan Krøblingevejen være en meget gammel sag.

.

Guldgubber fundet ved Sorte Muld.
Tegning: Eva Koch, Nationalmuseet.
Guldgubberne er udstillet på Bornholms Museum.

Herunder luftfoto af Svaneke fra nord, med kik ind i Vigehavn.
Foto:

Oldtidsveje
Fra Bornholms mange naturhavne med anløbspladser har der fra oldtiden udgået et meget omfattende vejsystem, der i øens indre på kryds og tværs har forbundet øens bygder.
På grund af de særlige terrænforhold med mange naturlige spærringer har man udvalgt de bedste vadesteder. Ved særlig kritiske overkørsler samles sporene for at følge et vad eller en dæmning, og omkring disse steder kan der endnu findes bevarede gamle hulvejspor. I det dyrkede land hører det til undtagelserne, at de gamle vejspor findes bevaret.

.

Kort: Bornholms Museum, fremstillet af

.

HUSK: Hold hunde i snor - Lad planterne stå - Lad dyrene være i fred - Kast ikke affald

.

Læs mere om jættestuen Hallebrøndshøj ved Svaneke her.

Læs mere om Sorte Muld her.