En vild tur i Svaneke

De vilde blomsters dag blev markeret i Svaneke ved en tur rundt i byen og på den naturskønne Hammerslet. Vi mødtes, turleder Morten Bach Jørgensen, og femten forventningsfulde gæster ved skansen (batteriet) ved røgeriet.

Herfra gik vi til det gemte og vilde Bakkarne, som er et offentligt område der ligger omkranset af husene på Madvigsgade, Brøndstræde, Munken og Stengade. Her finder vi flere levende fortidsminder som er levn fra tidligere tiders haver hvor man har dyrket lægeurter og andre nytteplanter. Efterhånden som dyrkningen er ophørt klarer nogle af planterne sig mere eller mindre vildt som ukrudt i de områder i byen hvor lugejernet og giftsprøjten ikke styrer hele showet. Feks står der et krat af Kræge her, Kræge er den oprindelige blomme som er stammoder til de moderne blommetyper. Men også mange urter som matrem, katost, kongelys og pengeurt.

Vi så på arealerne ovenfor Svalpan som når der bliver skåret træer og buske væk kan udvikle sig til et overdrev. I større og mere varieret form er det lige nøjagtigt hvad vi fandt på den anden side af Vigebugten hvor rydning og afgræsning har genskabt det smukke og varierede naturlandskab omkring Hammerslet.

Vi så på orkideerne skovgøgelilje og tyndakset gøgeurt. Og fandt knoldet mjødurt med mellembrudt fjersnitdelte blade.

Turen sluttede ved Møllebakken 12b hvor vi fandt ud af at logoet for Dansk Botanisk Forening (som stod for dagens arrangement) og for Leverforeningen er det samme nemlig den blå anemone, Anemona hepatica. Blå anemone gror i skoven lige nedenfor Møllebakken 12b.

Venlig hilsen
Morten Bach Jørgensen,
Bornholm Regionskommune,
driftsansvarlig for de grønne områder.
5692 2383