Peter F. Heering gjorde Svaneke velhavende

Vejstykket foran det nuværende havnekontor skifter navn
.

Bornholms Tidende. Tirsdag 6. oktober 2009 af: Elisabeth Krogh

Peter F. Heering viste vejen for Svanekes lokale købmænd. Nu får han selv en vej i den by, han har betydet så meget for. 
Onsdag indvies Svanekes nyeste gadenavn: Peter F. Heering Gade. Det er vejstykket foran det nuværende havnekontor, der skifter navn. Fra Storegade og frem til knækket mod nord. Navneskiftet er til ære for den mand, der gjorde så meget for Svaneke, at byen lever på det endnu. 
Peter F. Heering var ikke lokal, men valgte at få bygget ti store skibe i Svaneke, som han sejlede verden rundt med, blandt andet med den kirsebærlikør han blev så berømt for, at den bærer hans navn. 
Peter F. Heerings skibsbyggerier i Svaneke var til så stor inspiration for de lokale købmand, at flere af dem også fik bygget skibe. Størstedelen af svanekeboerne var beskæftigede som skibsbyggere og den velstand, der blev skabt i byen, ses endnu, fortæller Flemming Larsen fra Byforeningen Svanekes Venner. Det var nemlig med til at sikre at Svaneke's huse og gårde blev bygget og vedligeholdt, så de kunne holde.

.- Det vi ser i Svaneke i dag er afledt af hans aktiviteter i Svaneke. Det var ham, der skabte den vækst, der skabte Svaneke, siger Flemming Larsen. Det er baggrunden for, at foreningen har ønsket at hædre Peter F. Heering. 
Det nye gadenavn afsløres onsdag kl 11.00 foran havnekontoret. Peter F. Heerings skibe blev bygget netop her, for dengang var det, der i dag hedder yderhaven og stedet, hvor havnekontoret ligger, nemlig byggeplads for de store skibe. 
Peter F. Heering's tipoldebarn, der også hedder Peter Heering vil indvie den nye gade i Svaneke. Bagefter har byforeningen arrangeret en lille rundtur, hvor Peter Heering blandt andet skal se stedet i Nexø, hvor en tro kopi af Svanen nu skal bygges.

.

.

Bornholms Tidende, Torsdag 8. oktober 2009 NEXØ SVANEKE
Af Elisabeth Krogh

Tipoldefar glædede sig…

Onsdag fik Svaneke indviet sit nye gadenavn Peter F. Heerings Gade. opkaldt efter grossereren, fabrikanten og skibsrederen Peter F. Heering, som i perioden 1830 til 1860 fik bygget ti skibe i Svaneke. Og det var hans tipoldebarn Peter Heering, der onsdag formelt indviede det nye gadenavn ved en sammenkomst i Svaneke.

Jeg er overbevist om, at tipoldefar sidder et sted og glæder sig over den ære, der bliver ham vist, og vi siger også tak, sagde Peter Heering på familiens vegne.
Stående præcis på det sted, hvor hans tipoldefar fik bygget skibene i Svaneke, fortalte Peter Heering om sin tipoldefar, som først og fremmest var en god købmand. De i alt ti skibe, sejlede blandt andet med frugt.
De blev kaldt ”frugtjagere”, for når de først havde fået frisk frugt som appelsiner ombord, skulle det gå hurtigt hjemad.
Skibene var moderne for den tid, hurtiggående, gennemventilerede og oceangående.
Det første skib bygget i Svaneke blev døbt Arnold og det sidste Svanen.
Svanen var det største og det flotteste skib, der blev bygget her. Der har været tætte bånd mellem min tipoldefar og Svaneke, fastslog hans efterkommer overfor repræsentanter fra Byforeningen Svanekes Venner, formand for Teknik og Miljø udvalget, Leif Olsen, foreningen Svanens Venner og en 6. klasse fra Svaneke Skole, der fik lidt ekstra historieundervisning i praksis.
Det var Eigil Jensen fra Byforeningen Svanekes Venner, der fik ideen om på denne måde at hædre personen Heering, der har betydet så meget for Svanekes udvikling. Eigil Jensen var dog så beskeden, at han holdt sig helt i baggrunden på dagen, hvor hans forslag blev ført ud i livet.
Peter Heering har kun en gang tidligere været på Bornholm som barn og var kommet til øen med sin kone og datter for at indvie Svaneke’s nye gade.
Hvis navnet lyder bekendt, er det med god grund. Udover at bygge skibe, var hans tipoldefar Peter F. Heering manden, der allerede som 26-årig grundlagde likørfirmaet Heering, der især blev kendt for kirsebærlikør. Firmaet er gået i arv i fem generationer, indtil Peter Heering, tipoldebarn til grundlæggeren for få år siden solgte firmaet.
Det var således en mand med historierne og forfædrene stående i kø bag sig, der var kommet til Svaneke – langt fra de omgivelser han til daglig færdes i, hvor han og hans kone Susanne Heering er venner med Dronning Margrethe og prins Henrik.

Flemming Larsen fra Byforeningen Svanekes Venner fortalte gæsterne, hvor stor betydning denne tipoldefar har haft for Svaneke.
Det førte velstand til byen. Der blev uddannet dygtige skibshåndværkere. Svaneke var dengang en ludfattig by med brandfarlige stråtækte huse. Velstanden medførte, at de fleste folk kunne købe tømmer, og lægge tegltag på husene i stedet for stråtag, så den altid overhængende brandfare næsten forsvandt.
Det vi allesammen har glæde af i dag, er skabt på grundlag af tipoldefars virke, sagde Flemming Larsen til Peter F. Heerings efterkommere.
Og måske kommer denne 5. generation efter den første Peter F. Heering til at se en tilsvarende udvikling gå i gang. Bare på en ny måde. Og måske et nyt sted.
Forventningerne er store til byggeriet af en ny Svanen. En tro kopi af den, som Peter Heerings tipoldefar fik bygget i Svaneke. Men nu bygget i Nexø og med moderne teknik og faciliteter bygget ind i den samme ramme. Håbet er, at byggeriet og Svanen vil blive en attraktion, og at det vil vokse et bådebyggermiljø op omkring byggeriet, der kan skabe ny udvikling i Nexø og på Bornholm.
Men i går var det byggeriet af den oprindelige Svanen og alle de andre skibe, Peter F. Heering fik bygget i Svaneke, der blev fejret.

Der blev selvfølgelig skålet i kirsebærlikør, inden familien Heering blev guidet ud på et omfattende dagsprogram med frokost på Svaneke Rådhus og besøg flere steder på havnen i Nexø, hvor en kopi af Peter F. Heerings Svanen i de kommende år vil blive opført i fuld størrelse. Familien var også på besøg i Nexø Museum, hvor der både hænger de oprindelige tegninger fra Svanen, samt står en miniature kopi af skibet.
Dagen sluttede med forfriskninger hos restaurant Jantzen i Nexø.

Fantasiløs kommune
Det nye gadenavn dækker Havnebryggen på stykket fra Storegade og til knækket mod nord ved restaurant Fiskekælderen. Også det sidste stykke nordpå mod Oluf Høstsgade har fået nyt navn, og hedder nu Gruset – sådan som det også i forvejen er blevet kaldt. Den sydlige ende af Havnebryggen forbi de store hoteller Siemsens Gård og Østersøen hedder fortsat Havnebryggen.
Leif Olsen, formand for Teknik- og Miljø udvalget indrømmede, at kommunen selv er fantastisk uopfindsomme, når det kommer til at finde på nye gadenavne.
Men her er et stykke vej, der betyder noget. Svanekes opblomstring skete med Peter F. Heering, det er nok et gadeskilt værd, sagde Leif Olsen, der også fik sagt til de fremmødte skoleelever, at historie både kan være nutid og fremtid og ikke bare - historie .

..

Formand for byforeningen Svanekes Venner Niels S. Mogensen byder velkommen.
Her ses: Niels S. Mogensen - Peter Heering - Susanne Heering - Nora Larsen - Peter Høst - Christel von Lüttichau - Torben Andersen.

.

Formand for udvalget for Teknik og Miljø Leif Olsen holder tale.

Her ses: Familien Heerings nye unge advokat - Peter Heering - Niels S. Mogensen - Nora Larsen - Peter Høst - Vivi Statager - Christel von Lüttichau - ukent - Torben Andersen - Leif Olsen.

(Grunden til at vi er indenfor på Havnekontoret, er at der havde været nogle kraftige regnbyer og det så lidt truende ud)

.

Til højre: Susanne Heering - Peter Heering - og datteren Christel von Lüttichau.

.

Efter at have skålet i Peter Heering Kirsebærlikør

Allerforest i midten i den lyse vindjakke og cowboybukser ses formanden for udvalget for Teknik og Miljø Bornholms Regionskommune Leif olsen.

Længere væk, lidt til venstre for ham, kan familien Heering skimtes.

.

Ved frokosten på Svaneke Rådhus :
Her ses Niels S. Mogensen - Susanne Heering - Peter Heering og Poul Sonne.
Kirsebærlikør og søfart

Den 1. december 1818 startede Peter F. Heering sin egen urtekræmmerforretning i kælderen på det søndre hjørne af Admiralgade og Boldhusgade i København.
En stor del af handelen foregik med provinsen navnlig Bornholm.
I sin forretning påbegyndte han så, ved siden af handelen af urtekræmmervarer, fabrikation af kirsebærlikør, efter en opskrift han havde fået af sin læremesters enke.
Han eksperimenterede med likøren og forbedrede den.
Kirsebærlikøren (først kendt som Cherry Cordial senere Cherry Brandy og nu som Peter Heering Liqueur blev hurtigt meget populær, og Peter F. Heering indså det nyttige i at kombinere handel (import og eksport) med søfart, så i 1833 lod han sit første skib, skonnerten ”Arnold” bygge i Svaneke på Bornholm.
Alle 10 skibe i Heerings rederi blev bygget i Svaneke, det sidste blev barken ”Svanen” i 1858. Det største og efter sigende det smukkeste skib der er blevet bygget i Svaneke.
Byggeriet af skibene havde stor betydning for Svaneke med opblomstring og byggeri mm. til følge.

Skibene fra Svaneke sejlede vidt omkring bl.a. til Middelhavet, Indonesien og Sydamerika og var med til at gøre likøren verdenskendt og berømt.
Som man bl.a. kan se på billedet af Briggen Fylla, så sejlede skibene med Heerings rederiflag : En hvid syvtakket stjerne på en blå baggrund.
Med Peter F. Heerings død i 1875 var det dog også slut med firmaets rederi, og de sidste skibe blev solgt i 1876.

I slutningen af 1950’erne startede firmaet Heering igen et rederi og ville bruge sit gamle rederiflag, - men der var i mellemtiden kommet et andet rederi, der som rederiflag nu havde en syvtakket stjerne på en blå baggrund nemlig : A. P. Møller. (Som havde fået det registreret som sit.)
Trods forsøg på forhandling lykkedes det ikke Heerings ”nye” rederi at få sit gamle rederiflag igen.
Det blev dog kun til en forholdsvis kort periode (1957 – 1977) at Heering igen var et rederi, da oliekrisen kom først i 1970’erne med økonomisk nedgang i verdenshandelen og snart blev firmaet nødt til af afhænde skibene.


Heerings Gård
Næsten samtidig med at P. F. Heering får bygget sit andet skib Briggen Thorvald i Svaneke, køber han ejendommen på Christianshavn som er en stor købmandsgård på adressen : Ovengaden neden Vandet nr. 11.
Købmandsgården har en stor tilknytning til Bornholm. :

Hans Peter Kofoed blev født på Koefoedgård i Østermarie i 1743 som søn af Peder Kofoed. Peder Kofoed slår sig lidt senere ned som købmand i Svaneke, hvor Hans Peter Kofoed derfor vokser op.
Han bliver dæksdreng, får senere sit eget skib som han gør mange gode rejser med.
Da han har optjent sig en meget stor formue sælger han skibet og går i land.
Han køber grunden Ovengaden neden Vandet nr. 11. hvor der kun ligger et lille gammelt forfaldent bindingsværkshus.
Her bygger Hans Peter Kofoed i 1785 den store statelige smukke gård som stadig ligger der.

Herfra drev han sin forretning som købmand. Skibene kunne lægge til kaj kun en halv snes meter fra porten, og i gården indrettede han bryggeri, opbevarede ting han handlede med, og her havde han bolig til sig selv og sine tjenestefolk.
I 1809 købte han også godset Holbæk Ladegaård og året efter godset Aastrup vest for Roskilde.
Han havde især tjent sin store formue på ”trekanthandelen” : våben – slaver – rom og sukker mm.
I 1786 gifter han sig med Marie Kofoed som var født i Rønne i 1760.
Hans Peter Kofoed dør i 1812 i København. Og på tidspunkt var hans formue på adskillige hundrede tusinde rigsdaler, og da er det, at Marie Kofoed for alvor tager fat på sin legat-virksomhed.
Bl.a. gav hun lige efter sin mands død 100.000 rigsdaler til et legat til fordel for Skipperstiftelsen i København .- og det påstås at være denne gerning, der fik kong Frederik Vl til i 1818 at udnævne hende med titel af etatsrådinde.
Det var hun meget stolt af. Almindeligvis var det jo kun etatsråders hustruer, der kunne bære denne titel.
Hun fik den direkte som en anerkendelse af hendes godgørenhed.
Hun sælger med tiden de 2 godser.
Marie Kofoed døde i 1838 i købmandsgården på Christianshavn.
Da der ikke var nogen arvinger, bliver formuen en del af etatsrådinde Marie Kofoeds legat.
Peter F. Heering købte ejendommen på auktion i 1838 af boet efter enkefru Marie Kofoed og den blev derefter kaldt for Heerings Gård.


Glasværket ved Hasle
P. F. Heering var også involveret i et projekt med start af et glasværk i nærheden af Hasle på Bornholm i 1847.
Han havde jo brug for mange flasker til sin kirsebærlikør produktion.
Men projektet kuldsejlede allerede efter et år, kvaliteten var ikke god nok og hele investeringen blev tabt.

.

Den popularitet, Heering Cherry Brandy overalt har vundet, er bemærkelsesværdig. Hvor man end befinder sig i Verden, kan man sædvanligvis faa fyldt sit Glas med den gamle Specialitet, fremstillet i Firmaet ved Christianhavns Kanal.
Paa dette kort er kun de Byer angivet, hvortil Heerings Cherry Brandy afskibes direkte fra København.

.

.

Til højre:
Briggen Fylla ved København

Herover:
Barken Svanen (P. F. Heerings sidste byggede skib)
 
Til højre:
Skonnerten Arnold (P. F. Heerings første byggede skib)

.

.

P. F. Heerings 10 skibe der alle blev bygget i Svaneke

Heerings rederiflag:

Den syvtakkede hvide stjerne på en blå baggrund

Nekrolog
Den 14. december 1875 i Bornholms Avis:

"Grosserer Peter F. Heering var ikke alene vidt og bredt bekendt som Fabrikant af den verdensberømte Cherry Cordial (red. nu Cherry Heering) og som betydelig Skibsreder, men også almindelig æret for sin store Godgørenhed og elskværdige Karakter og for den faderlige Godhed og Omhu, han viste mod mange Sømænd, som han i sin Virksomhed stod i Forhold til.
At han her på Bornholm, hvor så Mange har stået i Forbindelse med ham, mindes med Erkendtlighed, har sin gode Grund deri, at det væsentlig er ham, der skyldes Tak for den Udvikling, Skibsbyggeriet i Svaneke har naaet, da han i Aarenes løb har ladet bygge 10 Skibe der; og således givet Arbejde og Fortjeneste til mange Mennesker, samtidig med, at han også i dette Forhold viste en påskønnelsesværdig Liberalitet.
Men hvad der især bringer os til at omtale denne Hædersmand, er Ønsket fra ældre, forhenværende Skibsførere her, som har været i hans tjeneste, om at udtale den Taknemmelighed, hvormed de altid har bevaret Erindringen om den Afdødes faderlige Godhed og Velvilje såvel under heldige som uheldige Omstændigheder”.

.

Bornholms Tidende Tirsdag den 15. september 2009
keb.


Heering i fem generationer

Urtekræmmersvenden Peter F. Heering etablerede sig med egen forretning med kirsebærlikørfabrikation og –eksport i København, Heerings likør blev hurtigt et verdensnavn, og er nærmest en del af den danske kulturarv. Fra 1833 kunne han udvide sit imperium med en flåde af 10 frugtjagere, hurtiggående og oceangående sejlskibe.

Sønnen, Peter N. Heering (1838 – 1924), chef fra 1868, afviklede det hensygnende rederi og blev med snild markedsføring leverandør til de førende europæiske hoffer.
Heering – familien har siden hans venskab med kong Christian lX bevaret kontakten med det danske kongehus.

I 1900 indtrådte sønnerne William (1876 – 1936) og Harald (1879 – 1933) i firmaet.
William Heerings søn, Peter Heering (1908 – 1987), etablerede i 1944 kirsebærplantage og produktionsvirksomhed i Dalby på Stevns.

Sønnen Peter, født 1934, er den femte Heering. Han kommer til Svaneke den 7. oktober og indvier sin oldefars gade. Han fik ligesom forfædrene en solid handelsuddannelse i Danmark og udlandet og blev i 1969 medindehaver af firmaet. Oliekrisen i 1973 truede firmaets eksistens, og det blev Peter Heerings opgave som eneindehaver at retablere Peter F. Heering.
Men de familieejede virksomheders æra var ude, og Peter Heering kunne i 1990 sælge et solvent firma til Danisco.
Virksomhedsdomicilet i København, Heerings Gaard, er i dag ikke ejet af familien.


.

Redaktion: Eigil Jensen