Ny smuk udgave

I efteråret 2010 blev man i Byforeningen klar over, at bogen om Svaneke bys historie fra 1987 snart ville være udsolgt.

Det blev besluttet, at genoptrykke bogen i store træk som den tidligere.

Redaktionen bestod af Byforeningens formand Niels S. Mogensen, Søren Lindgaard og Flemming Larsen.

Det er kun få afsnit, som har fået ændret sit indhold væsentligt. Kun hvor tidens gang har gjort en ændring nødvendig, er dette blevet gjort.

Billedmaterialet er fortsat Valdemar Myhres fotografier fra omkring 1900. Ved bogens fremstilling hos Bogtrykkeren har man brugt den nyeste digitale teknik i forbindelse med de originale negativer.

Det er herved lykkedes Hakon Holm, Grafisk, Rønne at skabe nogle helt unikke gengivelser, som afslører de mindste detaljer knivskarpt. Lyset stråler ud af billederne, indrammet af detaljens skarphed, og samtidig fornemmer man en slående dybde i billedet.

Den nye bog er en værdig afløser for den udsolgte.

Bogen er genoptrykt I 1.000 eksemplarer.Forord til 1. udgave, 1955

Svaneke er i dag en af de mest særprægede og ejendommelige byer i Danmark. Udviklingen er gået uden om den, og derfor byder den et enestående billede af en harmonisk og malerisk ægte dansk købstad.

Medens de fleste af vore provinsbyer er blevet moderniseret med et mekanisk fællespræg som resultat, har Svaneke beholdt sin friske oprindelige ynde, sine romantiske stejle klippegader og sine kulørte husklynger. Gamle stengærder er med til at sætte deres særlige præg. Ærværdige valnøddetræer, morbærtræer og gamle haver indfletter bybilledet i en grøn ramme af frisk natur.

Men udviklingen banker også på Svanekes dør, forlanger udvidelser og nyt initiativ, forlanger levevilkår for byens borgere efter tidens skik.

For at være med til at lede udviklingen i så nænsomme baner som muligt under hensyn til tidens krav stiftedes i 1944 foreningen Svanekes Venner, på initiativ af redaktør Anker Kirkeby og med professor Carl Sonne som foreningens første formand.

I de år, der er gået, har foreningen påtaget sig mangfoldige opgaver, altid i god forståelse med byens borgere. Sidst har man stillet sig den opgave at skabe et historisk værk om Svaneke, en gave fra foreningen til den jubilerende by, og på de følgende sider følger vi købstaden gennem tiderne, fornemmer tiden med storhed og velstand, - følger byens sønner i deres virke for byen, mærker perioder med stilstand og tilbagegang, til vi når frem til i dag, den lille by, den stille idyl.

Danmarks mindste købstad ... Svaneke.

Emil AndersenForord til 2. udgave, 1986

Da Svaneke i 1955 fejrede sit købstadsjubilæum, udgav Byforeningen Svaneke Bys Historie, som lektor Th. Lind forfattede. Bogen har i mange år været udsolgt og fra flere sider har der været udtrykt ønske om en genudgivelse.

Opgaven blev taget op i Byforeningens bestyrelse i samarbejde med museumsinspektør Robert Egevang fra Nationalmuseet, som har ydet et meget stort arbejde, dels med en revision af bogen, dels med redaktionen.

Det er med hjælp fra mange sider lykkedes at skabe økonomiske forudsætninger for en genudgivelse af Svaneke Bys Historie.

Revisionen af Th. Linds bog har hovedsagelig bestået i en sproglig korrektion, samt rettelse af oplagte fejl. Enkelte afsnit er udgået, f.eks. oldtidsafsnittet, fordi nyere forskning har gjort den oprindelige tekst forældet. Vil man derfor have mere ajourført viden om oldtidens historie, må man søge til den nyere speciallitteratur. - Noterne i Th. Linds bog er meget generelle, hvorfor man har valgt at lade dem udgå. Derimod har vi ment det nyttigt at forsyne bogen med et nyt personregister.

Bogens udstyr er fuldstændig ændret fra 1. udgaven, specielt hvad angår billedmaterialet, bl.a. ved anvendelse af ca. 80 af fotograf Valdemar Myhres billeder, som fortløbende er placeret i bogen på en sådan måde, at de fremtræder som en byvandring gennem Svaneke omkring år 1900.

Endelig har man ved tilføjelse af 8 nye kapitler om Svaneke bys nyere historie, søgt at føre fremstillingen frem til i dag.

Byforeningen skal varmt takke forfatterne til disse artikler, ligesom vi også ønsker at bringe en tak til major H. V. Jørgensen for den meget store hjælp ved tekstningen af fotograf Myhres billeder.

Forudsætningen for genudgivelsen af bogen var naturligvis, at der kunne skabes et rimeligt økonomisk grundlag. Dette lykkedes over al forventning først ved stor imødekommenhed fra Sparekassen Bornholm og Nexø Kommune, senere med tilskud fra Tuborgfondet, Kreditforeningen Danmark og Forenede Kreditforeningers fond. Vi vil gerne hermed udtrykke vores hjerteligste tak til disse institutioner for deres medvirken til finansieringen af den nye udgave.

Til sidst en speciel tak til Robert Egevang fra Nationalmuseet, som med ildhu, engagement og iderigdom har sørget for bogens redaction og tilrettelægning.

Endelig skal det tilføjes, at alle, som har arbejdet med genudgivelsen af bogen, har ydet en vederlagsfri indsats og at et eventuelt overskud ved salg af bogen vil indgå I Bevaringsfonden for Svaneke.

Flemming Larsen
Formand

.

Th. Lind: Svaneke by's historie

Ny udgave redigeret Robert Egevang 2011
Kr. 225,00
Indbundet. 280 sider. 19,5 x 27 cm.

ISBN: 87-982310-1-4

Kan købes eller bestilles direkte hos Byforeningen Svanekes Venner ved henvendelse til

Ditte Braaten Olsen
Søndergade 18
3740 Svaneke
mobil tlf.: 24 27 18 33
e-mail: bogsalg@svanekesvenner.dk

Der vil blive tillagt prisen 100 kr til porto og emballage.

.Eller også købes i:

Nexø Boghandel, Torvet 1, 3730 Nexø
Bog & Ide' - Dams Boghandel, Store Torv 7, 3700 Rønne