Ny smuk bog

Fotograf Myhre - en gudsbenådet billedfortæller

Tirsdag 27. maj 2014 ville en af - ikke kun Bornholms men også - Danmarks bedste fotografer være fyldt 150 år.

Valdemar Myhre var født i Svaneke i 1864, han lærte malerhåndværket af sin far og uddannede sig siden som fotograf.
Han levede hele sit liv i Svaneke, blev gift med en svanekepige og fik tre døtre.
Han må have haft tre store passioner. Den ene var hans lille familie, udtrykt ved de smukkeste og kærligste portrætter af hustru og døtre.
De to andre passioner var fotografiet og dilettantteatret i Svaneke. Han var amatørskuespiller, instruktør, sminkør, teatermaler og sanger.
Og altså en gudsbenådet fotograf. For at forstå hans virke og evne som fotograf, må man kende til hans talent for skuespilkunstens mange facetter.
Myhre havde en ganske særlig evne til at iscenesætte, fortælle en historie gennem sit billede, hvad enten det var et af folkelivsbillederne, barnebillederne – som måske var hans største styrke - eller hans by-, landskabs- og ikke mindst naturskildringer.
Det er billedernes skønhed og fortælling der fanger os, når vi betragter Valdemar Myhres fotografier.
Forår og sommer, når hylden og ”hujnatjajsen” blomstrede, måtte Myhre ud med sit fotoapparat, og han fik fæstnet mange vidunderlige motiver på sine glasplader.
Også om vinteren var Myhre på færde for at gribe en kortvarig skønhed. Det var, når den nyfaldne sne skabte felandskaber midt i den bornholmske natur, som han elskede og kendte som få.
Hans evne til at finde naturens ”iboende sjæl”, også helt konkret udtrykt med klippernes ansigter og kroppe, overrasker igen og igen.

Hvorfor en bog
Denne fascination af en stor fotografs værk fik i 2012 en lille gruppe mennesker til at sætte sig sammen, for at samle, formidle og udgive en bog om Valdemar Myhre.
To års arbejde har resulteret i en stor bog på 344 sider med ikke færre end 500 billeder. Og det er endda kun et udvalg af et enestående fotografisk værk.
Når bogen er tekstet på både dansk og engelsk, er det fordi vi er overbeviste om, at nok har Valdemar Myhre skildret det helt nære, det lille, lokale, østbornholmske samfund i dets mange facetter – men hans kunst rækker ud og fanger noget alment menneskeligt.
Myhres værk er ikke en skildring af en by og egn i den naturlige vækst, der selvfølgelig også var på Østbornholm i årtierne før Første Verdenskrig.
Han har skildret en gammeldags, statisk verden, som han elskede og ønskede at vise.
Som sådan er hans værk skabt af tidsånden, hvor litterater og kunstnere skildrede en romantisk tilværelse, hvor solen strålede fra en skyfri himmel og menneskene levede i harmoni med naturen.
Den socialrealistiske reaktion må være opstået på dette grundlag, men den tog Valdemar Myhre aldrig del i.
Valdemar Myhre døde 30. juli 1916, alt for tidligt, kun 52 år gammel.

Arbejdsgruppen
Tovholder i arbejdsgruppen var Byforeningens tidligere formand, forhenværende læge Flemming Larsen.
Flemming tog imod Myhres glaspladesamling sidst i 1960erne af familien Myhre og har i alle årene siden da gjort sit til, at Myhres værk ikke blev glemt.
Søren Lindgaard er tidligere skoleleder - samt fotograf og udstillingsarrangør.
Søren har arbejdet i mørkekammeret med Myhres glasplader i årtier og bl.a. på det sidste påtaget sig en professionel scanning af glaspladesamlingen.
Søren Lindgaard stod også for den udstilling, der vistes i anledning af 150 års dagen.
Ann Vibeke Knudsen, arkitekt og tidligere museumsdirektør, er redaktør, layouter og forfatter på bogen.
Biolog Finn Hansen, tidligere NaturBornholm, er tekstforfatter til Myhres fotografiske naturskildringer og arkitekt Niels-Holger Larsen er tekstforfatter til de bygningshistoriske billeder.
Tidligere lærer - og tidligere formand for Byforeningen - Niels Sivebæk, har påtaget sig det store oversættelsesarbejde.

Bogen om Myhre udkom på Valdemar Myhres 150 fødselsdag 27. maj 2014.

Se mere om Valdemar Myhre her – hjemmesiden er ”kladden” til bogen: www.myhresvaneke.dk

Bogen er trykt i 1.500 eksemplarer.


Ann Vibeke Knudsen: Valdemar Myhre 1864 - 1916

2014
Kr. 300,00
Indbundet. 344 sider. 25 x 24,5 cm.

ISBN: 978-87-87042-33-8

Kan købes eller bestilles direkte hos Byforeningen Svanekes Venner ved henvendelse til

Ditte Braaten Olsen
Søndergade 18
3740 Svaneke
mobil tlf.: 24 27 18 33
e-mail: bogsalg@svanekesvenner.dk

Der vil blive tillagt prisen porto og emballage.

Eller hos:

Nexø Boghandel, Torvet 1, 3730 Nexø
Bog & Ide' - Dams Boghandel, Store Torv 7, 3700 Rønne

protraetter
skibe

teater

 

boern
klipper