Sommermøde i Svanekes Venner 29. juli 2013

Tilhørere

Mødet blev overværet af ca. 50 personer, og foregik som sædvanligt i den smukke byrådssal på Svanekes gamle rådhus.
Den nye formand, Henrik Søby orienterede om de efterfølgende emner, samtidig med at Eigil Jensen illustrerede disse med en række billeder på storskærmen.

Årets gang:

Der er valgt ny formand for Svanekes Venner, idet Niels Sivebæk ønskede at trække sig for at få mere tid til ”arkivarbejde”. Vi har sagt pænt farvel og tak på den ordinære generalforsamling i april.

Kjeld Brandt er udtrådt af bestyrelsen og Thorkil Thorsen er indtrådt som ny sekretær. Desuden har vi fået 2 nye suppleanter, Lisbeth Stegmann og Camilla Dahl.

På sommermødet sidste år fortalte vi om den planlagte tur til Colmar i Frankrig.

Det blev en rigtig god tur med 16 deltagere, hvoraf Finn Thomassen deltog som franskkyndig mht. både sprog og kultur. Vi var desuden på besøg i en mindre by i nærheden af Colmar, Niedermohrschwihr, som vi påtænker at indlede et samarbejde med.
 I efteråret indviede vi ”Jørn Utzons Sti” fra Møllebakken til vandtårnet. Viceborgmester Steen Colberg Jensen stod for den officielle indvielse. Kaffevognen var tilstede med kakao avec og ganske mange deltagere hørte om vandtårnets historie mv. Der blev etableret lys på vandtårnet til efter Nytår – meget flot og noget vi vil arbejde på at gøre permanent.
Byforeningen deltog i Kulturugen, hvor der dels var ”Hus- og havevandring” m. guiderne og en ”Oplevelsesbyvandring” med en skuespiller, der optrådte i rollen som flere kendte svanekeboere. Fx Marie Kofoed der herser med lille Johan Nicolaj Madvig. 

I starten af året udsendte vi en ”Nytårshilsen” pr. mail, brev eller post, idet vi følte, at navnlig  vore mange udenbys medlemmer skal huskes. Vi mener, at mange tog godt imod vores hilsen.

Byforeningen har taget i initiativ til plantning af forskellige træer, som leveres af Eigil Jensen og plantes af Vej og Park. I årets løb, er der plantet ved Madvigs Minde, i Skovgade og ved Bykilden.

Gennem længere tid har bestyrelsen arbejdet på at skabe nyt liv i Svaneke Rådhus. Der har været mange idéer fremme – bl.a. indretning af Rådhushaven til et udflugtsmål for foreninger mv., genetablering af fangegård og celle samt indretning af stueetagen til et bymuseum mv. Det har knebet med tid til at realisere vore tanker, men de er ikke opgivet.

Som noget nyt  blev der forud for generalforsamlingen givet mulighed for, at alle interesserede kunne deltage i en afstemning om, hvilken ejendom, der i år skulle hædres for godt bevaringsarbejde.

Det resulterede i, at hæderen skulle tilfalde ejendommen, Kirkepladsen 4, hvor Knud Henrik Koefoed gennem mange år har sørget for at vedligeholde den smukke nabo til kirken.

Vi har nu indført, at det belønnes med en messingplakette, der blev overrakt på generalforsamlingen, og som nu sidder på ejendommens facade.

Vi har for nylig afsluttet arbejdet med at renovere raperterne under kanonerne ved Nordre Skanse. Der er tilgået økonomisk hjælp fra 2 lokale sponsorer og vi håber på tilskud fra Fællesrådets Kulturforening.

Svaneke blev jo i foråret kåret som ”Danmarks Smukkeste Købstad”!!

Da Bygningskultur Danmark udskrev konkurrencen i maj måned – og da Svaneke var blandt de nominerede – besluttede vi i bestyrelsen, at vi ville gøre en energisk indsats for at opnå denne hæder.

Der blev udfoldet stor kreativitet og trukket på alle kontakter. Det resulterede i, at Svaneke vandt foran så kendte kulturbyer som Ribe og Ebeltoft.

Byforeningen ejer som bekendt vore 2 gamle møller – og traditionen tro holdt vi ”åben mølle” på Bechs Mølle/stubmøllen den 16. Juni. Der var pænt besøg og som sædvanlig stor spørgelyst.

Nuværende/kommende aktiviteter:

Et andet projekt – der har været længe undervejs – er renoveringen af Svanemøllen, som nu er kommet i gang. Vi har fået finansieringen på plads til at udskifte spån og dårligt tømmer på den ene halvdel. Vi har konstateret, at der er stor rift om tildeling af fondsmidler, så det har været en sej kamp at finde pengene.

En af de vigtigste kilder til Svanekes nyere historie er fotografen, Valdemar Myhre, der blev født i Svaneke i 1864 – altså til næste år for 150 år siden.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med Flemming Larsen som formand, som planlægger at fejere jubilæet i 2014. Dette skal ske ved dels at afholde en udstilling på Svanekegården med udvalgte fotografier og dels ved udgivelsen af en bog om Valdemar Myhre. Åbningen og præsentationen af bogen skal ske den 27. Maj på Myhres fødselsdag.

Disse aktiviteter er finansieret gennem fondstilskud og ved private donationer.

Bopælspligten – eller ophævelsen af denne er et stort samtaleemne for øjeblikket.

Allerede i efteråret kom det frem, at Folketingen søgte at gennemføre en lov, der tillader den enkelte kommune at dispensere fra de normale regler om ophold i helårshuse.

Byforeningen havde den klare holdning, at en udhuling af bopælspligten udelukkende vil have negative konsekvenser for Svaneke, hvorfor vi meldte klart ud, at vi ikke kan støtte disse tanker.

BRK’s forvaltning har udarbejdet omfattende analyser som grundlag for politikernes beslutning, og der har været borgermøde om sagen hér for nylig.

Byforeningen har – sammen med bl.a. 3740, Handelsstandsforeningen og SIK – indsendt høringssvar, hvor vi tager kraftigt afstand fra enhver lempelse af bopælspligten i Svaneke.

 Da Svaneke blev udnævnt til ”Danmarks Smukkeste Købstad” fik vi også et beløb til at fejre det. Det har bevirket, at vi er ved at planlægge en byfest den 31. August.

 Endvidere får vi overdraget et træ som vi besluttede skal opsættes efter svanekeboernes ønske. Ved konkurrencen gennem Svanekebladet er der ¾ af stemmerne, der peger på Torvet. Det vil vi i bestyrelsen arbejde videre med.

Endelig får vi også overdraget  et emaljeskilt, der skal opsættes på Rådhuset.

Dette sker mandag den 16. September (under Kulturugen), hvor blandt andre præsidenten for Bygningskultur Danmark og borgmesteren deltager.

 Som tidligere nævnt, har vi flere planer om Rådhusets fremtid, som vi må prøve at finde kræfter til at realisere  i den kommende tid.

 Også i år er byforeningen tilstede på Torvet med den gamle postvogn.

Vi har fået 2 nye hjælpere, så der er mulighed for afløsning. Der er allerede kommet flere nye medlemmer og vi får talt med en masse mennesker.

 De guidede ture i byen er i fuld gang – hver tirsdag på dansk og hver torsdag på tysk. Det er en stor succes med rigtig mange deltagere.

 Til efteråret er der selvfølgelig igen åbent på arkivet hver tirsdag aften fra kl. 19, hvor man er velkommen til et besøg.

Herefter gik vi over til den traditionelle uddeling af en hædersbevisning.

Bestyrelsen har besluttet, at denne på sommermødet skal gå til en person, som har gjort noget særligt for Svaneke.

Blandt mange gode emner faldt valget på Jesper Vigel, som fik overrakt en flot buket og en flaske, som en beskeden anerkendelse af den store indsats, han gennem mange år har ydet for byen.

Formanden gennemgik kort nogle af de mange områder: Formand for Svaneke Boldklub og formand for Handelsstandsforeningen med de mange aktiviteter han der igennem har sat i gang.

Forsamlingen gav også stor og velfortjent applaus til Jesper Vigel.

Jesper Vigel

Der var herefter en kort pause, hvor der blev serveret vin, vand og snacks.

 Aftenen sluttede med et meget spændende foredrag af Klaus Thorsen, der som amatørarkæolog har medvirket til at afdække de kendte fund af guldgubber og andet på Sorte Muld og Skovsholm.

Klaus er fantastisk engageret i dette arbejde, hvilket også smittede af på hans foredrag. Han har en enorm viden om arkæologi, og kunne smitte alle tilhørerne med sin entusiasme.

Klaus Thorsen

Fotos Eigil Jensen

 

 

Sommermøde i Svanekes Venner 25. juli 2011

Kl 19.30 denne dejlige sommeraften samledes 30 personer om sommermødet i Byforeningen Svanekes Venner. Sommermødet holdes fordi der i byforeningen også er en del medlemmer der ikke bor fast på Bornholm. De har derfor denne mulighed for at følge foreningens arbejde. Sommermødet har et mere uformelt præg end generalforsamlingen i april. Der blev gennemgået nogle af de ting som har rørt sig i foreningen det sidste halve års tid.

Af væsentligste ting kan nævnes at Svaneke Bys Historie er blevet genudgivet i en redigeret form. Der er rettet enkelte fejl og den nyere historie efter 1986 er skrevet til. Men en markant ændring er en væsentlig forbedring af alle de skønne Valdemar Myhre-billeder fra omkring 1900-tallet som nu fremstår meget flottere end før i bogen. Bogen har på alle måder fået et løft.

Et andet område som Svanekes Venner har gjort en stor indsats for det sidste års tid er hjemmesiden www.svanekesvenner.dk. Hjemmesiden er redigeret og fremstår meget brugervenlig. Og så er der en meget stor aktivitet på hjemmesiden. Der sker dagligt opdateringer. Og hjemmesiden er ved at udvikle sig til et skatkammer af billeder fra byen, både nye og gamle billeder. Måske er Svanekes Venners aktivitet på nettet medvirkende til at foråret har budt på en medlemsfremgang på 16 nye medlemmer.

Der er også godt gang i guidningen. Svanekes Venner afholder ugentlige guidede ture som er så velbesøgt som nogensinde. Og derfor har foreningen fået uddannet nye guider. Det koster 20 kr at deltage i en byvandring og pengene går ubeskåret til foreningen.

. Color

Et fast punkt på både vores generalforsamling og sommermødet er uddeling af præmie til en husejer som har gjort noget godt for sit hus. Her til sommer gik præmien til Henrik og Anette Søby som ejer huset på Vippebakken 4.

Huset har været i slægtens eje siden 1892 og været sommerhus fra 1936. I de senere år er huset blevet renoveret nænsomt og fremstår i dag vel vedligeholdt. Der er kælet for detaljerne og arbejdet med huset udstråler godt håndværk.

En fin detalje er zinktagrenderne som har et flot fald fra tagrenden og ned langs huset.

Som altid når man vedligeholder sit hus er der kompromisser man må tage gennem tiden. Sådan er det også på Vippebakken 4, men det er en præmie værd at man kan se at dem der ejer huset passer huset ønsker at lade husets stil komme til sin ret.

.

I år havde sommermødet besøg fra Norge. Per-Kristian Fyhn var rejst fra Nord-norge til Bornholm for at fortælle om sin slægsforskning der bl.a. har taget udgangspunkt Anders Pedersen Fyhn som boede i Svaneke fra 1664-1711. Anledningen til besøget er at Per-Kristian for nylig har fået udgivet en bog om netop Anders Pedersen Fyhn som er resultatet af utallige timers slid med at tyde gamle dokumenter som ud over slægtshistoriske interesse for ”Fyhner” samtid giver et tidsbillede på livet i Svaneke anno 1700.

Læs hele beretningen her.

Se referat fra Sommermødet i 2010 her.