I begyndelsen af 1950'erne skulle Svaneke have et vandtårn. Takket være den netop nyudnævnte borgmester Emil Andersen (borgmester 1950-70) gjorde man ikke som i de fleste andre byer, hvor man skulle have et vandtårn. Andre steder er der næsten tradition for, at en arkitekt udformer et funktionelt, men oftest - i arkitektonisk henseende - grimt tårn. Emil Andersen ville anderledes. Han havde fået øje på den unge lovende arkitekt Jørn Utzon. Ganske vist havde den unge mand endnu ikke præsteret de store mesterværker, men hans talent var åbenlyst. Ved opgavens løsning lod Utzon sig inspirere af de gamle sømærker, såkaldte fyrbåke, der bl.a. havde været opstillet langs den jyske vestkyst, Kattegatøerne og den svenske skærgård fra slutningen af 1500-årene. De placeredes på steder, hvor der ikke var anden landkending, f.eks. kirketårne, som kunne oplyse sømanden og fiskerne om position og ret kurs. Utzons idé var genial - og utraditionel. Og netop det utraditionelle var man ikke meget for i byrådet. Et vandtårn skulle ligne et vandtårn. Men Emil Andersen var heldigvis stædig. Ved en senere lejlighed har Emil Andersen fortalt, at Utzons Vandtårn "er det eneste vandtårn i Danmark, der er vedtaget af et byråd med alle stemmer imod én ". I 1952 kunne Emil Andersen holde indvielsestalen.

Svanekes Vandtårn er ikke alene blevet et sømærke, men også et "landmærke", da man fra land kan se det viden om - endda helt fra Gudhjem. Utzons Vandtårn blev taget ud af drift i 1988, da vandforsyningen i kommunen blev lagt om. I 1990 blev tårnet bygningsfredet, så det fine samspil mellem Stubmøllen, Svanemøllen og Vandtårnet er sikret for eftertiden.

.

Vigen i Svaneke i 1955.
Der ses over mod "Fattighuset", senere købt af skovrider Bent Engberg. Huset er flere gange handlet siden.
I baggrunden vandtårnet, tegnet af Jørn Utzon.

.

Utzons vandtårn med det nye boligkvarter, som vokser frem 1975 - 85.

Vandtårnets træbeklædning males.
Vandtårnet blev fredet ca 1990.

.

Vandtårnet bygget af Utzon. - Under opførelse.

.

Ved opførslen af Svaneke Vandtårn.

De to personer til venstre er Edvard Mortensen og Albert Riis, dernæst Henning Leth, Listed (Arbejdsformand) og Kaj Borgen.
Rejegilde november 1951.
Pris: 68.000.-kr.

Luftfoto af området ved Svanemøllen - Vandtårnet under opførsel. Skovridder Hornung`s nybyggede hus ses også.

Herunder ses dsigten fra Vandtårnet ned mod Albret Wolfsensgade.
Gaden er endnu ikke helt bebygget hen imod Storegade.
I baggrunden Svaneke Savværk og til højre Svanemøllen.
Billedet stammer fra sent forår, sommer eller måske snarere efterår 1966. Sidste hus i rækken er nr. 16 og vejen ender blindt. Allerede i 1967 blev vejen ført et stykke videre.

Til højre et fint billede af en "båke" lidt syd for Hvide Sande.

Vi har lånt billedet fra hjemmesiden Bornholm in pictures.

Båker kan være opstillet så vel på land som på grunde. De kan enten være opstillet parvis for at vise en bestemt retning eller enkeltvis for at markere et punkt. Når båker er opstillet som par består de af en forbåke og en bagbåke, der markerer en linje, når den ene er lige bag den anden.

Sejladsbåker
Sejladsbåker bruges til at afmærke sejlads- eller ledelinjer om dagen. Se en indsejling til en havn og en gennemsejling af et vanskeligt farvand ved hjælp af sejladsbåker.

Læs mere om Båkerne på Jyllands vestkyst.

To af flere tegninger der findes på Byforeningen Svanekes Venners Arkiv

.

Første skitse til vandtårnet blev lavet på en serviet

Fra Anker Lorentsen, (A.L.) Nexø, har Byforeningen Svanekes Venner modtaget en interessant oplysning i forbindelse med tegningerne af Svaneke Vandtårn.

A.L. har gennem en årrække arbejdet sammen med entreprenør Preben Wistesen, Ålborg, som gennem mange år byggede vandtårne mange steder i Danmark - og andre tårne, bl.a. fyrtårnet ved Dueodde - fået oplyst, hvordan det gik til at Jørn Utzon fik opgaven at tegne Svaneke Vandtårn.

Preben Wistesen havde - som speciel kyndig i bygning af vandtårne - været på besøg hos Borgmester Emil Andersen, Svaneke i 1951 med henblik på opførelsen af et vandtårn i Svaneke.

På vejen hjem til Ålborg mellemlandede han i København og møder dér Jørn Utzon. De har begge lidt ventetid inden de skal videre med fly, og fordriver ventetiden med en kop kaffe. Preben Wistesen nævner for Utzon, at man ønsker at bygge et vandtårn i Svaneke - om ikke det var en opgave for Utzon?

Utzon tager straks en papirserviet, laver et udkast og påtager sig opgaven.

Ny Utzon bog