Hullebakke

Hvis man f. eks. står på Lille Plads eller måske ved Svanebakken, så kan man kigge ned på et område, der ligger i en lavning – ”et hul”. Fra gammel tid har man kaldt dette område for ”Hullet”. Svanekes sydlige bydel. ”Svanekes sydlige forstad”.
I en del af ”Hullet” var der et sted med navnet ”Lerkulerne”, det var der, hvor man gravede ler til at opføre og vedligeholde de lerklinede huse også for at lave soltørrede stene af ler (ved hjælp af forme) til indvendige mure/vægge. Der blev måske også brugt noget ler af pottemagere.
I 1919 blev der anlagt en bypark på en del af arealet i ”Hullet”

Hullebakke er altså bakken til og fra stedet ”Hullet”.

Hullebakke var tidligere hovedfærdselsåren ind til Svaneke fra syd (Årsdale – Nexø mm.), indtil Østergade blev anlagt engang sidst i 1870’erne
Nu er gaden en forholdsvis stille og rolig gade, men dengang var der en livlig trafik med kærrer og hestevogne, da al færdsel var nødt til at gå via denne grusbelagte stejle bakke.

.

Hvilket navn er mon det rigtige?

Svaneke kommune navngav gaden Hullebakke.
Og det er også stadig BRK's officielle navn på gaden nu.
(Der er nok sket en smutter når det nye skilt er blevet bestilt, mange gange kommer man jo også til at sige det i den bestemte form: Hullebakken, men Hullebakke er
gadens rigtige navn.

.

.

Til højre:
Hullebakke set fra Lille Plads mod øst.
.

Redaktion: Eigil Jensen