Vippebakke

Det menes, at der i gammel tid har stået et vippefyr oppe på toppen af denne stejle bakke.
Derfor har gaden fået dette navn.
Bakken har ligget med fri udsigt over havet, og den har formentlig engang været forsynet med et stativ, hvorpå en lang stang var ophængt horisontalt i balance som en vippe.
I vippens ene ende var der anbragt en kurv, hvori man kunne anbringe kvas og brænde.
Når kurven var vippet ned, kunne man let antænde brændet.
Ved hjælp af et tov, fastgjort til vippens anden ende, kunne kurven vippes op, så bålet fungerede som et fyr, der kunne ses langt ude på havet.

.

Rekonstruktion af et vippefyr ved Skagen.
Det oprindelige var i brug fra 1627 til ca. 1750
Herover: Anholt vippefyr

Til venstre Lindenes vippefyr

Lidt historie om fyr og fyrtårne:

Selvom der har eksisteret fyrtårne langt tilbage i historien, er det først i 1500-tallet at der begynder at opstå organiserede fyrvæsener og Danmark er tidligt med, da Frederik 2. allerede i 1560 oprettede Skagen Fyr som blev drevet af staten for penge inddrevet ved Øresundstolden.
Samme udvikling ses i f.eks. England hvor Trinity House oprettede sit første fyr i 1609. Udviklingen tog fart i den periode og det er estimeret at antallet af fyrtårne på verdensplan steg fra 34 i 1600 til omkring 175 i 1800.

På dansk grund kom et af de første fyr ved Falsterbo (som dog nu er svensk) omkring år 1200.
En mere organiseret opstilling af fyrtårne begyndte under Frederik 2.
Den 8. juni 1560 oprettedes Det Kongelige Danske Fyrvæsen som fik etableret en afmærkning af ruten gennem Kattegat fra Skagen til Falsterbo; det var den første sejlrute i verden som fik en egentlig ruteafmærkning med fyr.
På den mellemliggende strækning blev der opført fyrtårne på Anholt og Kullen.

Der blev oprindelig fyret med brænde og tran, men senere gik man over til kul.
For at undgå at bære brændsel op i de store højder blev fyrene opført som vippefyr, hvor der blev fyret i en jernkurv monteret på en vippearm, så den kunne sænkes ved fyring og derefter hejses op.
Det første vippefyr i Skagen kom i 1627 og var i brug til ca. 1750.
Typen blev ret udbredt i Danmark, men erstattedes efterhånden af murede fyr.
Det sidste danske vippefyr på Anholt blev nedlagt i 1788.

I 1655 blev der tændt i fyr på den anden side af Skagerrak.
Det var det første i Norge og det blev oprettet af Frederik 3., som gav en borger i Christiansand privilegium til at etablere fyrdrift på Lindesnes.
Datidens navigation var dog så usikker, at de søfarende var i tvivl om, om det var Lindenes eller Skagen, de kunne fik øje på!
Og da det var fatalt at tage fejl og forsøge at sejle nord om Lindenes eller syd om Skagen, så valgte man den at fjerne usikkerheden ved at slukke fyret på Lindenes.
Her kom først et fyr igen i 1725 og da fik det følgeskab af andre nærtliggende fyr så man undgik forvekslinger.

I 1800 var der omkring 11 fyr i Danmark, og det antal var øget til omkring 100 i 1893, og videre til omkring 140 i 1939.
Vippebakken i Svaneke i vinterdragt fotograferet fra Hullebakke.

Senere overpostbud Hans Holm - som dreng står øverst på bakken (oplyst af søn Svend Holm, Allinge).

Vippebakke mod Lille Plads.

Denne røgeriskorsten burde have været bevaret. Kortet er afsendt fra Philadelphia den 15. april 1908. Man medbragte sine hjemlige postkort, når man drog på langfart. Carl Alstrups Kunstforlag i København.

Anker E. Kofoed skriver:
Jeg forsøgte at få Foreningen Bornholm til at bevare skorstenen, men de havde ingen penge til det. Alle foreningens penge gik til Stubmøllen.

.

Redaktion: Eigil Jensen