Baggrund, ansøgning

Bevaringsfonden for Svaneke blev stiftet den 30. marts 1983 i den hensigt økonomisk at støtte og fremme bevaringsarbejdet i Svaneke, lige som man ønskede at støtte bestræbelserne på at bevare byens kulturhistoriske arv.

Fonden blev stiftet på initiativ af Byforeningen Svanekes Venner i erkendelse af, at en bevarelse af byens miljø – med respekt for den historiske arv – ofte ville være mere bekostelig end en normal vedligeholdelse. Det var derfor hensigten, at fonden skulle yde bidrag til at dække noget af sådanne meromkostninger.

Ved løbende donationer gennem arv og bidrag fra enkeltpersoner og institutioner med sympati for fondens hensigter er der oparbejdet en kapital på ca. 1.450.000,- kr.

Der er ingen ansøgningsfrist, idet uddelingerne sker løbende.

Fonden bevilger tilskud på op til 10.000,- kr.

Skriftlig ansøgning sendes til formanden for Bevaringsfonden senest 3 måneder efter arbejdets fuldførelse.

Link til ansøgningsskema her

Henrik Søby, Vippebakke 4, 3740 Svaneke, Tlf.: 20 68 17 96
e-mail: bevaringsfonden@svanekesvenner.dk