Bevarende lokalplan

Kommunen har i samarbejde med byforeningen udarbejdet Lokalplan nr. 097 for bevaring og udvikling af Svaneke. Heri kan man se, hvilke bestemmelser man som husejer skal være opmærksom på, hvis man ønsker at nedrive, bygge, ombygge eller på anden måde foretage ændringer på sin ejendom. Se lokalplanen her.