Bliv medlem

Bliv medlem af Byforeningen Svanekes Venner

Hvis du gerne vil være medlem af Svanekes Venner, bedes du sende en mail til kasserer@svanekesvenner.dk

Du bedes oplyse følgende

  • Fulde navn/e
  • adresse, postnummer og by
  • mail adresse
  • samt hvor mange medlemskaber du ønsker

Kontingent

Kontingentet er 100,- kr. årligt pr. person.

Beløbet kan overføres via net-bank til Svanekes Venners konto i Nordea:
reg. 0654 – kontonr. 6614 409 878
OBS Det er vigtigt, at du i meddelelsesfeltet angiver ”navn” og ”Kontingent Svanekes Venner”

Kontingent kan derudover betales til mig, Vestergade 33, Svaneke.

Svanekes Venner opfylder reglerne vedrørende persondataregistrering!

Med venlig hilsen
Morten Bach Jørgensen
Kasserer
Vestergade 33
3740 Svaneke