Præmierede Huse

Ved den årlige generalforsamling præmieres en husejer (eller en håndværker) for godt håndværk og nænsom vedligeholdelse af en ejendom i overensstemmelse med bevaringsplaner og i tråd med kulturarven. Derved fremdrages det gode eksempel som forbillede og inspiration for andre husejere.

De sidste fem år er præmieringen gået til ejere af følgende huse:

2022

Søllingsgård

2021

2020

2019

2018