… at værne om helhedspræget og harmonien, bevare byens kulturhistoriske arv, respektere det bestående bymiljø

For at understøtte sit kerneformål formidler byforeningen viden om byggeskik, vedligeholdelse, bevarende lokalplaner mm. Det er også foreningens opgave at samarbejde med kommunen om byggesager og ændringer af det fysiske miljø.