Stubmøllen

– eller Bechs mølle

Svaneke Stubmølle på Møllebakken i Svanekes nordlige udkant er formentlig opført i 1629 – i hvert fald senest i 1634 – hvilket fremgår af en inskription, som er skåret ind i en bjælke.

Bygherre var møller Jens Hansen. Det var en stor mølle, Jens Hansen byggede, den største stubmølle, som er bevaret på Bornholm til i dag. Møllen kom i den berømte Svanekeslægt Wolfsens eje i midten af 1600-årene og de drev mølleriet frem til 1737. Det år købte den rigeste Svaneke-købmand, Jockum Thiessen, møllen, som han ejede frem til 1775. Ved siden af Thiessens mølle opførtes i disse år endnu to stubmøller (senere nedrevet). De tre stubmøller har virkelig præget landskabet og blev da også brugt som sømærke for fiskere og søfarende. I 1814 kom Svaneke Stubmølle i familien Bechs eje, som har givet det supplerende navn til møllen. I alt 3 generationer Bech besad Svaneke Stubmølle frem til 1928, da “Foreningen Bornholm” købte den. Møllens oprindelige funktion blev ved denne overtagelse bragt til ophør – indhentet af den industrielle udvikling.

Svaneke Stubmølle blev så vidt vides opført for over 350 år siden på nøjagtig det sted, hvor den står i dag. Tidligere var det ikke ualmindeligt, at stubmøller blev nedtaget både to og tre gange, for at blive genopført andre steder. I 1866 blev Svaneke Stubmølle nedtaget under en grundig reparation, men genopført samme sted med anvendelse af brugbart tømmer fra den gamle mølle. Blot skete der den ændring, at hvor møllen tidligere havde stået direkte på klippen, blev den nu hævet op på en stensokkel.

Se meget mere på spændende hjemmeside her.