Svaneke by’s historie

en bog af
Th. Lind
&
Robert Egevang

DETALJER

Titel: Svaneke by’s historie
Forfatter: Th. Lind, Robert Egevang
Udgivelsesår: 2011
Pris: Kr. 225,00
Egenskaber: Indbundet, 280 sider, 19,5 x 27 cm.
ISBN: 87-982310-1-4

Ny smuk udgave

I efteråret 2010 blev man i Byforeningen klar over, at bogen om Svaneke bys historie fra 1987 snart ville være udsolgt.

Det blev besluttet, at genoptrykke bogen i store træk som den tidligere.

Redaktionen bestod af Byforeningens formand Niels S. Mogensen, Søren Lindgaard og Flemming Larsen.

Det er kun få afsnit, som har fået ændret sit indhold væsentligt. Kun hvor tidens gang har gjort en ændring nødvendig, er dette blevet gjort.

Billedmaterialet er fortsat Valdemar Myhres fotografier fra omkring 1900. Ved bogens fremstilling hos Bogtrykkeren har man brugt den nyeste digitale teknik i forbindelse med de originale negativer.

Det er herved lykkedes Hakon Holm, Grafisk, Rønne at skabe nogle helt unikke gengivelser, som afslører de mindste detaljer knivskarpt. Lyset stråler ud af billederne, indrammet af detaljens skarphed, og samtidig fornemmer man en slående dybde i billedet.

Uddrag af forord til 2. udgave, 1986

Da Svaneke i 1955 fejrede sit købstadsjubilæum, udgav Byforeningen Svaneke Bys Historie, som lektor Th. Lind forfattede. Bogen har i mange år været udsolgt og fra flere sider har der været udtrykt ønske om en genudgivelse.

Opgaven blev taget op i Byforeningens bestyrelse i samarbejde med museumsinspektør Robert Egevang fra Nationalmuseet, som har ydet et meget stort arbejde, dels med en revision af bogen, dels med redaktionen.

Det er med hjælp fra mange sider lykkedes at skabe økonomiske forudsætninger for en genudgivelse af Svaneke Bys Historie.

Revisionen af Th. Linds bog har hovedsagelig bestået i en sproglig korrektion, samt rettelse af oplagte fejl. Enkelte afsnit er udgået, f.eks. oldtidsafsnittet, fordi nyere forskning har gjort den oprindelige tekst forældet. Vil man derfor have mere ajourført viden om oldtidens historie, må man søge til den nyere speciallitteratur. – Noterne i Th. Linds bog er meget generelle, hvorfor man har valgt at lade dem udgå. Derimod har vi ment det nyttigt at forsyne bogen med et nyt personregister.

Bogens udstyr er fuldstændig ændret fra 1. udgaven, specielt hvad angår billedmaterialet, bl.a. ved anvendelse af ca. 80 af fotograf Valdemar Myhres billeder, som fortløbende er placeret i bogen på en sådan måde, at de fremtræder som en byvandring gennem Svaneke omkring år 1900.

Endelig har man ved tilføjelse af 8 nye kapitler om Svaneke bys nyere historie, søgt at føre fremstillingen frem til i dag.