Dom for overtrædelse af bopælspligt

Der er ved Retten på Bornholm faldet dom i en sag om overtrædelse af bopælspligten. Et par, som ejer et hus i Svaneke med helårsstatus, blev i juni dømt til at betale sammenlagt 15.000 kr. i bøde. Retten fandt det bevist, at husejerne har ladet boligen stå tom uden at anmelde dette til Bornholms Regionskommune. Samtidig havde ejerne i samme periode benyttet ejendommen midlertidigt.

Huset er nu sat til salg.

Overholdelsen af bopælspligten står højt på de bornholmske lokalpolitikeres prioriteringsliste, og derfor har kommunen sidste år oprustet indsatsen mod overtrædelse af bestemmelsen.

I tilfældelse af overtrædelse kan kommunen politianmelde husejere, hvorefter politiet efterforsker sagerne og rejser tiltale ved Retten på Bornholm, hvis det bliver nødvendigt. Fældes der dom for manglende overholdelse af reglen om bopælspligt i disse sager, vil det resultere i bøder til husejerne. Derudover kan der ske konfiskation af eventuelle indtægter for ulovlig udlejning.

Fællesskabets Dag

Søndag den 4.september kl 11-15, i Søllings Gård afholdes Fællesskabets Dag, hvor foreninger i og omkring Svaneke kan præsentere sig og fortælle om deres formål og aktiviteter.

Svanekes Venner vil deltage med en stand, hvor man fra den gamle posttrækvogn vil fortælle om foreningens virke, sælge bøger og tegne nye medlemmer.

Foredrag om Ole Basse

Med Ivar Holm, forfatter og foredragsholder, Rønne.

Ole Basse startede hjemme i Svaneke som fiskeskipper i en alder af 16 år, men endte med at fiske i både Nord- og Sydatlanten. Ole Basse var en ukuelig fisker, som kæmpede for sit erhvervs overlevelse. Ole Basse kom igennem livet til at eje hele 28 kuttere og trawlere.

Tidspunkt: torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00 – 21.00.

Mødested: Svaneke Rådhus. Storegade 24 i Byrådssalen på 1. sal. Benyt højre indgangsdør ind til Svaneke Rådhus.

Arrangementet er gratis – alle er velkomne!

Byvandringer med guide

Vores populære guidede byvandringer foregår hen over sommeren.

Turene varer cirka halvanden time, og der fortælles om de smukke gamle huse, om de firlængede gårde og om byens udvikling gennem mange år.

Turene foregår på dansk tirsdage og torsdage i de fem sommermåneder.

Maj: 24. – 26. – 31.
Juni: 2. – 7. – 9. – 14. – 16. – 21. – 23. – 28. – 30.
Juli: 5. – 7. – 12. – 14. – 19. – 21. – 26. – 28.
August: 2. – 4. – 9. – 11. – 16. – 18. – 23. – 25. – 30.

September: 6. – 8. – 13. – 15. – 20. – 22.

TID:
Klokken 17.00 – ca. 18.30.

MØDESTED:
Start i “Søllingsgaard”, Svaneke Torv 2
·

PRIS:
Kr. 25 pr. person – og alle pengene går ubeskåret til Svanekes Venner, der hæger om Svanekes miljø og smukke udseende. Man kan betale kontant eller med mobilepay.

SÆRARRANGEMENTER:

Hvis man er interesseret i særarrangementer med vore guider, kan man henvende sig til Kirstine Jørgensen
Postgade 23
3740 Svaneke
tlf.: 21 45 61 32
e-mail: byvandring@svanekesvenner.dk

Nyt om bopælspligt

Ifølge bornholm.nu 18.02.2022 er husejere i Allinge blevet politianmeldt for overtrædelse af bopælspligten. Ejerne, som bor i Sorø, har ladet huset i Havnegade stå tomt i mere end 6 uger uden at meddele dette til kommunen. Huset har dog samtidig været benyttet til “midlertidige formål”. Anklagemyndigheden kræver hver af de to ejere idømt en bøde på 20.000 kroner. Læs hele artiklen her: https://bornholm.nu/nyheder/husejere-i-allinge-tiltalt-for-brud-paa-bopaelspligt/107771.

Bornholms Regionskommunes bopælspligtteam kigger også de huse i Svaneke efter i sømmene, som de mistænker ikke bliver brugt efter reglerne.

Filmaften

Vi vil gerne invitere til en filmaften, hvor vi viser TV2 Bornholms optagelse i 2005 fra Svanekehallen: ”Gallaforestilling” afholdt i anledning af Svaneke Købstads 450 års jubilæum.

Tidspunkt: torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00 – 20.00.

Mødested: Svaneke Rådhus. Storegade 24 i Byrådssalen på 1. sal. Benyt højre indgangsdør ind til Svaneke Rådhus.

Begrænsning i deltagertal. Der er kun plads til 25 deltagere, idet filmen vises på en tv-skærm på endevæggen i Byrådssalen!

Tilmelding med angivelse af antal personer. Send en mail til: post@svanekesvenner.dk

På vores hjemmeside: svanekesvenner.dk kan I se, hvor mange tilmeldinger, der er til arrangementet. Når vi er oppe på 25 deltagere, lukker vi for tilmelding!

 Arrangementet er gratis – alle er velkomne!

Svaneke by’s historie

en bog af
Th. Lind
&
Robert Egevang

DETALJER

Titel: Svaneke by’s historie
Forfatter: Th. Lind, Robert Egevang
Udgivelsesår: 2011
Pris: Kr. 225,00
Egenskaber: Indbundet, 280 sider, 19,5 x 27 cm.
ISBN: 87-982310-1-4

Ny smuk udgave

I efteråret 2010 blev man i Byforeningen klar over, at bogen om Svaneke bys historie fra 1987 snart ville være udsolgt.

Det blev besluttet, at genoptrykke bogen i store træk som den tidligere.

Redaktionen bestod af Byforeningens formand Niels S. Mogensen, Søren Lindgaard og Flemming Larsen.

Det er kun få afsnit, som har fået ændret sit indhold væsentligt. Kun hvor tidens gang har gjort en ændring nødvendig, er dette blevet gjort.

Billedmaterialet er fortsat Valdemar Myhres fotografier fra omkring 1900. Ved bogens fremstilling hos Bogtrykkeren har man brugt den nyeste digitale teknik i forbindelse med de originale negativer.

Det er herved lykkedes Hakon Holm, Grafisk, Rønne at skabe nogle helt unikke gengivelser, som afslører de mindste detaljer knivskarpt. Lyset stråler ud af billederne, indrammet af detaljens skarphed, og samtidig fornemmer man en slående dybde i billedet.

Uddrag af forord til 2. udgave, 1986

Da Svaneke i 1955 fejrede sit købstadsjubilæum, udgav Byforeningen Svaneke Bys Historie, som lektor Th. Lind forfattede. Bogen har i mange år været udsolgt og fra flere sider har der været udtrykt ønske om en genudgivelse.

Opgaven blev taget op i Byforeningens bestyrelse i samarbejde med museumsinspektør Robert Egevang fra Nationalmuseet, som har ydet et meget stort arbejde, dels med en revision af bogen, dels med redaktionen.

Det er med hjælp fra mange sider lykkedes at skabe økonomiske forudsætninger for en genudgivelse af Svaneke Bys Historie.

Revisionen af Th. Linds bog har hovedsagelig bestået i en sproglig korrektion, samt rettelse af oplagte fejl. Enkelte afsnit er udgået, f.eks. oldtidsafsnittet, fordi nyere forskning har gjort den oprindelige tekst forældet. Vil man derfor have mere ajourført viden om oldtidens historie, må man søge til den nyere speciallitteratur. – Noterne i Th. Linds bog er meget generelle, hvorfor man har valgt at lade dem udgå. Derimod har vi ment det nyttigt at forsyne bogen med et nyt personregister.

Bogens udstyr er fuldstændig ændret fra 1. udgaven, specielt hvad angår billedmaterialet, bl.a. ved anvendelse af ca. 80 af fotograf Valdemar Myhres billeder, som fortløbende er placeret i bogen på en sådan måde, at de fremtræder som en byvandring gennem Svaneke omkring år 1900.

Endelig har man ved tilføjelse af 8 nye kapitler om Svaneke bys nyere historie, søgt at føre fremstillingen frem til i dag.

Valdemar Myhre

Detaljer

Titel: Valdemar MyhreForfatter: Ann Vibeke KnudsenUdgivelsesår: 2014Pris: Kr. 300,00Egenskaber: Indbundet. 344 sider. 25 x 24,5 cm.ISBN: 978-87-87042-33-8 Læs resten →


Titel:
Forfatter:
Udgivelsesår:
Pris: Kr. 0,00
Egenskaber:
ISBN:

Om bogen