Dom for overtrædelse af bopælspligt

Der er ved Retten på Bornholm faldet dom i en sag om overtrædelse af bopælspligten. Et par, som ejer et hus i Svaneke med helårsstatus, blev i juni dømt til at betale sammenlagt 15.000 kr. i bøde. Retten fandt det bevist, at husejerne har ladet boligen stå tom uden at anmelde dette til Bornholms Regionskommune. Samtidig havde ejerne i samme periode benyttet ejendommen midlertidigt.

Huset er nu sat til salg.

Overholdelsen af bopælspligten står højt på de bornholmske lokalpolitikeres prioriteringsliste, og derfor har kommunen sidste år oprustet indsatsen mod overtrædelse af bestemmelsen.

I tilfældelse af overtrædelse kan kommunen politianmelde husejere, hvorefter politiet efterforsker sagerne og rejser tiltale ved Retten på Bornholm, hvis det bliver nødvendigt. Fældes der dom for manglende overholdelse af reglen om bopælspligt i disse sager, vil det resultere i bøder til husejerne. Derudover kan der ske konfiskation af eventuelle indtægter for ulovlig udlejning.