Dom for overtrædelse af bopælspligt

Der er ved Retten på Bornholm faldet dom i en sag om overtrædelse af bopælspligten. Et par, som ejer et hus i Svaneke med helårsstatus, blev i juni dømt til at betale sammenlagt 15.000 kr. i bøde. Retten fandt det bevist, at husejerne har ladet boligen stå tom uden at anmelde dette til Bornholms Regionskommune. Samtidig havde ejerne i samme periode benyttet ejendommen midlertidigt.

Huset er nu sat til salg.

Overholdelsen af bopælspligten står højt på de bornholmske lokalpolitikeres prioriteringsliste, og derfor har kommunen sidste år oprustet indsatsen mod overtrædelse af bestemmelsen.

I tilfældelse af overtrædelse kan kommunen politianmelde husejere, hvorefter politiet efterforsker sagerne og rejser tiltale ved Retten på Bornholm, hvis det bliver nødvendigt. Fældes der dom for manglende overholdelse af reglen om bopælspligt i disse sager, vil det resultere i bøder til husejerne. Derudover kan der ske konfiskation af eventuelle indtægter for ulovlig udlejning.

Nyt om bopælspligt

Ifølge bornholm.nu 18.02.2022 er husejere i Allinge blevet politianmeldt for overtrædelse af bopælspligten. Ejerne, som bor i Sorø, har ladet huset i Havnegade stå tomt i mere end 6 uger uden at meddele dette til kommunen. Huset har dog samtidig været benyttet til “midlertidige formål”. Anklagemyndigheden kræver hver af de to ejere idømt en bøde på 20.000 kroner. Læs hele artiklen her: https://bornholm.nu/nyheder/husejere-i-allinge-tiltalt-for-brud-paa-bopaelspligt/107771.

Bornholms Regionskommunes bopælspligtteam kigger også de huse i Svaneke efter i sømmene, som de mistænker ikke bliver brugt efter reglerne.