Filmaften på Svaneke Rådhus

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 – 20.00

Der er nu LUKKET for tilmelding til denne filmaften på Svaneke Rådhus, da der allerede er tilmeldt 25 personer! 

Vi vil gerne invitere til en filmaften, hvor vi viser en række filmklip om ”Søens folk”, som tager sit udgangspunkt i familien Barslund, Svaneke og virksomheden Ocean Prawns A/S, Nexø.

En fortælling, som strækker sig over en periode på mere end 60 år, og som fortæller om fiskeriet af bl.a. torsk, laks, hellefisk og rejer i Østersøen og Nordsøen, ud for Norges kyster og helt op til de arktiske farvande ved Island, Grønland og Canada.

Filmklippene beskæftiger sig også med de mange forandringer igennem årene med stigende bureaukrati, tildelinger og køb af fiskekvoter, flere reguleringer samt udfordringerne med de færre mængder fisk og skaldyr i havene.

Vi får også en indsigt i familien Barslunds omfattende virksomheder, deres kærlighed til øen og fiskeriet samt ønsket om at understøtte skoler, institutioner, forretninger og virksomheder på Østbornholm. 

Mødested: Svaneke Rådhus. Storegade 24 i Byrådssalen på 1. sal.

Benyt højre indgangsdør ind til Svaneke Rådhus.

Begrænsning i deltagertal

Der er kun plads til 25 deltagere, idet filmene vises på vores storskærm på endevæggen i Byrådssalen!

Tilmelding med angivelse af antal personer

Send en mail til: post@svanekesvenner.dk

Her på hjemmesiden kan I se, når arrangementet er fuldtegnet. Når vi er oppe på 25 deltagere, lukker vi for tilmelding!

Arrangementet er gratis – alle er velkomne!