Bornholms og Svanekes fremtidige renovationsordning

Da den nye renovationsordning desværre bliver forsinket med mindst 2 år, burde der måske være mulighed for at nytænke den planlagte sorteringsordning. 

Den ordning BOFA sigter på, kræver opstilling af 3 beholdere ved hver husstand. Hvor dette ikke er muligt, skal husstanden benytte nogle såkaldte miljØ´er, der placeres rundt om i byen. Specielt disse øer har vakt stor bekymring i Svaneke. Dels skæmmer de i høj grad bymiljøet, som vi gør alt for at bevare, dels er der flere ældre borgere, der ikke har mulighed for selv at bringe deres affald hen til miljØ´erne. Svanekes Venner har nedsat et affaldsudvalg der efter bedste evne har forsøgt at hjælpe BOFA med, hvor det var muligt at placere disse øer, og hvor det absolut ikke var muligt.  

I Svanekes Venners bestyrelse efterspørger vi nu andre realistiske løsninger end indkøb af tæt på 50.000 nye beholdere og anlæg af nogle meget dyre miljØ´er i øens byer.  Det kunne være interessant at vide, om et centralt sorteringsanlæg med robotter kunne være en vej frem på Bornholm. Det praktiseres med succes flere steder i Sverige og Norge, og også er på tegnebrættet andre steder i Danmark. I nogle systemer kan borgerne nøjes med at sortere affaldet i forskelligfarvede poser, en til hver type affald, der bliver lagt ned i en beholder. Man ville så kun have en beholder (maksimalt to), der som nu skal tømmes en gang pr. uge. De, der ikke i fremtiden har plads til de planlagte tre beholdere, slipper for at skulle traske hen til de planlagte miljØ´er.

Henrik Wenzel, der er professor ved Institut for Grøn Teknologi ved Syddansk Universitet, er tilhænger af den centrale sortering. Han fortæller til TV 2, at det er meget mere effektivt at få robotter til at sortere i stedet for mennesker.

– Der er op til to-tre gange større klimagevinst ved at indsamle plast og papkartoner sammen med restaffald og så sortere det fra på et centralt sorteringsanlæg med robotter, siger han.”

Svanekes Venner vil gerne gå aktivt ind i at præge processen, og deltager gerne, hvis BRK nedsætter fokusgrupper eller på anden måde ønsker at inddrage borgerne.

Ligeledes tager vi meget gerne imod gode ideer fra borgerne i Svaneke.

Skriv til post@svanekesvenner.dk

Ovenstående blev bragt i Svanekebladet februar 2023