UDSTILLINGER PÅ SVANEKE RÅDHUS

Udstilling med motiver fra Svaneke, som kan inspirere til en tur rundt i Danmarks smukkeste købstad

Byforeningen Svanekes Venner inviterer til en unik særudstilling

i Byrådssalen på 1. sal på Svaneke Rådhus, Storegade 24, højre indgangsdør. 

Lørdag den 10. – søndag den 11. juni 2023 fra kl. 14.00 – 16.00.

Udvalgte malerier og billeder – med uddybende oplysninger om kunstnerne – fra foreningens omfattende historiske arkiv med bornholmske kunstnere og fotografer.

Hvad har Svaneke at byde på?

Byen blev kåret til Danmarks smukkeste købstad i 2013 og fik i 1975 europæisk guldmedalje for bybevarelse.

Byen er berømt for sine røde tegltage på de gamle små fiskerhuse og købmandsgårde med bindingsværk, de smukke naturhavne, sin hollandske mølle, Danmarks ældste Stubmølle, gamle stengærder, bypumper og gænger. Og sidst, men ikke mindst: Svaneke Vandtårn, tegnet af arkitekten, Jørn Utzon, kendt for Operahuset i Sydney.

Udstillingen er gratis og alle er velkomne!

Arrangør: Byforeningen Svanekes Venner.

Åbent for besøg i det tidligere Ting- og Arresthus i Svaneke

Byforeningen Svanekes Venner inviterer indenfor i Svaneke Ting- og Arresthus Museum 

i stuetagen på Svaneke Rådhus, Storegade 24, højre indgangsdør. 

Lørdag den 10. – søndag den 11. juni 2023 fra kl. 14.00 – 16.00.

Museet byder på et spændende besøg i den gamle byrådssal, fængselsceller og fangegårde med gammeldags lokum og bryggers. Herfra er der udgang til den gamle Rådhushave, som indeholder en række spændende træer, buske, krydder- og lægeurter samt yderligere informationstavler om Svaneke Købstad, æresborgere mv. 

Inde i selve museet er der udstillingsmontrer med historiske genstande og effekter som f.eks. politiknipler, -kasketter, -fløjter, -skilte, -stempler, bøger og hæfter med ordensreglementer osv.

Endelig er der en række informationstavler, som fortæller detaljeret om Ting- og Arresthusets historie og virke, indretning og ombygning igennem tiderne af byrådssal, domstol, fængselsceller, fangegårde, politistation og arrestforvarerbolig gennem mere end 125 år.

I Byrådssalen er der en unik særudstilling med motiver fra Svaneke, som kan inspirere til en tur rundt i Danmarks smukkeste købstad

Besøget i museet er gratis og alle er velkomne!

Arrangør: Byforeningen Svanekes Venner.

Bornholms og Svanekes fremtidige renovationsordning

Da den nye renovationsordning desværre bliver forsinket med mindst 2 år, burde der måske være mulighed for at nytænke den planlagte sorteringsordning. 

Den ordning BOFA sigter på, kræver opstilling af 3 beholdere ved hver husstand. Hvor dette ikke er muligt, skal husstanden benytte nogle såkaldte miljØ´er, der placeres rundt om i byen. Specielt disse øer har vakt stor bekymring i Svaneke. Dels skæmmer de i høj grad bymiljøet, som vi gør alt for at bevare, dels er der flere ældre borgere, der ikke har mulighed for selv at bringe deres affald hen til miljØ´erne. Svanekes Venner har nedsat et affaldsudvalg der efter bedste evne har forsøgt at hjælpe BOFA med, hvor det var muligt at placere disse øer, og hvor det absolut ikke var muligt.  

I Svanekes Venners bestyrelse efterspørger vi nu andre realistiske løsninger end indkøb af tæt på 50.000 nye beholdere og anlæg af nogle meget dyre miljØ´er i øens byer.  Det kunne være interessant at vide, om et centralt sorteringsanlæg med robotter kunne være en vej frem på Bornholm. Det praktiseres med succes flere steder i Sverige og Norge, og også er på tegnebrættet andre steder i Danmark. I nogle systemer kan borgerne nøjes med at sortere affaldet i forskelligfarvede poser, en til hver type affald, der bliver lagt ned i en beholder. Man ville så kun have en beholder (maksimalt to), der som nu skal tømmes en gang pr. uge. De, der ikke i fremtiden har plads til de planlagte tre beholdere, slipper for at skulle traske hen til de planlagte miljØ´er.

Henrik Wenzel, der er professor ved Institut for Grøn Teknologi ved Syddansk Universitet, er tilhænger af den centrale sortering. Han fortæller til TV 2, at det er meget mere effektivt at få robotter til at sortere i stedet for mennesker.

– Der er op til to-tre gange større klimagevinst ved at indsamle plast og papkartoner sammen med restaffald og så sortere det fra på et centralt sorteringsanlæg med robotter, siger han.”

Svanekes Venner vil gerne gå aktivt ind i at præge processen, og deltager gerne, hvis BRK nedsætter fokusgrupper eller på anden måde ønsker at inddrage borgerne.

Ligeledes tager vi meget gerne imod gode ideer fra borgerne i Svaneke.

Skriv til post@svanekesvenner.dk

Ovenstående blev bragt i Svanekebladet februar 2023