Filmaften på Svaneke Rådhus

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 – 20.00

Der er nu LUKKET for tilmelding til denne filmaften på Svaneke Rådhus, da der allerede er tilmeldt 25 personer! 

Vi vil gerne invitere til en filmaften, hvor vi viser en række filmklip om ”Søens folk”, som tager sit udgangspunkt i familien Barslund, Svaneke og virksomheden Ocean Prawns A/S, Nexø.

En fortælling, som strækker sig over en periode på mere end 60 år, og som fortæller om fiskeriet af bl.a. torsk, laks, hellefisk og rejer i Østersøen og Nordsøen, ud for Norges kyster og helt op til de arktiske farvande ved Island, Grønland og Canada.

Filmklippene beskæftiger sig også med de mange forandringer igennem årene med stigende bureaukrati, tildelinger og køb af fiskekvoter, flere reguleringer samt udfordringerne med de færre mængder fisk og skaldyr i havene.

Vi får også en indsigt i familien Barslunds omfattende virksomheder, deres kærlighed til øen og fiskeriet samt ønsket om at understøtte skoler, institutioner, forretninger og virksomheder på Østbornholm. 

Mødested: Svaneke Rådhus. Storegade 24 i Byrådssalen på 1. sal.

Benyt højre indgangsdør ind til Svaneke Rådhus.

Begrænsning i deltagertal

Der er kun plads til 25 deltagere, idet filmene vises på vores storskærm på endevæggen i Byrådssalen!

Tilmelding med angivelse af antal personer

Send en mail til: post@svanekesvenner.dk

Her på hjemmesiden kan I se, når arrangementet er fuldtegnet. Når vi er oppe på 25 deltagere, lukker vi for tilmelding!

Arrangementet er gratis – alle er velkomne!

Bornholms og Svanekes fremtidige renovationsordning

Da den nye renovationsordning desværre bliver forsinket med mindst 2 år, burde der måske være mulighed for at nytænke den planlagte sorteringsordning. 

Den ordning BOFA sigter på, kræver opstilling af 3 beholdere ved hver husstand. Hvor dette ikke er muligt, skal husstanden benytte nogle såkaldte miljØ´er, der placeres rundt om i byen. Specielt disse øer har vakt stor bekymring i Svaneke. Dels skæmmer de i høj grad bymiljøet, som vi gør alt for at bevare, dels er der flere ældre borgere, der ikke har mulighed for selv at bringe deres affald hen til miljØ´erne. Svanekes Venner har nedsat et affaldsudvalg der efter bedste evne har forsøgt at hjælpe BOFA med, hvor det var muligt at placere disse øer, og hvor det absolut ikke var muligt.  

I Svanekes Venners bestyrelse efterspørger vi nu andre realistiske løsninger end indkøb af tæt på 50.000 nye beholdere og anlæg af nogle meget dyre miljØ´er i øens byer.  Det kunne være interessant at vide, om et centralt sorteringsanlæg med robotter kunne være en vej frem på Bornholm. Det praktiseres med succes flere steder i Sverige og Norge, og også er på tegnebrættet andre steder i Danmark. I nogle systemer kan borgerne nøjes med at sortere affaldet i forskelligfarvede poser, en til hver type affald, der bliver lagt ned i en beholder. Man ville så kun have en beholder (maksimalt to), der som nu skal tømmes en gang pr. uge. De, der ikke i fremtiden har plads til de planlagte tre beholdere, slipper for at skulle traske hen til de planlagte miljØ´er.

Henrik Wenzel, der er professor ved Institut for Grøn Teknologi ved Syddansk Universitet, er tilhænger af den centrale sortering. Han fortæller til TV 2, at det er meget mere effektivt at få robotter til at sortere i stedet for mennesker.

– Der er op til to-tre gange større klimagevinst ved at indsamle plast og papkartoner sammen med restaffald og så sortere det fra på et centralt sorteringsanlæg med robotter, siger han.”

Svanekes Venner vil gerne gå aktivt ind i at præge processen, og deltager gerne, hvis BRK nedsætter fokusgrupper eller på anden måde ønsker at inddrage borgerne.

Ligeledes tager vi meget gerne imod gode ideer fra borgerne i Svaneke.

Skriv til post@svanekesvenner.dk

Ovenstående blev bragt i Svanekebladet februar 2023

Filmaften på Svaneke Rådhus

Vi vil gerne invitere til en filmaften, hvor vi viser en række filmklip med de mange storme, stormfloder, orkaner og snestorme, som de sidste 150 år har ramt Svaneke og Bornholm. Nogle filmklip fortæller om de særlige vejrforhold i Østersøen og viser, hvordan det især påvirker de østvendte kyster i det øvrige Danmark.

Torsdag den 26. januar 2023 kl. 19.00 – 20.00.

Mødested: Svaneke Rådhus. Storegade 24 i Byrådssalen på 1. sal.

Benyt højre indgangsdør ind til Svaneke Rådhus.

Begrænsning i deltagertal

Der er kun plads til 25 deltagere, idet filmene vises på vores storskærm på endevæggen i Byrådssalen!

Tilmelding med angivelse af antal personer

Send en mail til: post@svanekesvenner.dk

På hjemmesiden her kan I se, hvor mange tilmeldinger, der er til arrangementet. Når vi er oppe på 25 deltagere, lukker vi for tilmelding!

Den 10. januar: Der er allerede tilmeldt 25 deltagere – så der er nu lukket for flere tilmeldinger!

Svanekes julekalender 2022

Svaneke Bys Julekalender er en dejlig tradition, der samler mange mennesker hver dag kl. 17 i december-skumringen.

Man ankommer sammen til dagens låge, man venter sammen og man synger sammen … Kort sagt: man går på kalender.

Den første låge åbnes onsdag den 1. december kl. 17 på Svaneke Rådhus.

Bagefter byder Bryghuset på et godt glas øl eller gløgg på Bryghuset. Alle er velkomne – der er også lidt mundgodt til børnene.

Sange udleveres 1. dec. ved Rådhuset.

Tak til Svaneke Revision for MANGE kopier!

Sangene er udvalgt af Camilla Louise Dahl.

Julekalenderen er et samarbejde mellem Byforeningen Svanekes Venner og Handelsstandsforening.

Vel mødt og rigtig god fornøjelse til både gæster og værter

Lågerne åbnes hver dag kl. 17.00. Bemærk dog at Svaneke Kirke åbner lågen kl. 10

1. December: Svaneke Rådhus, Storegade 24
2. December: Mollys, Nansensgade 5
3. December: Mikala Mortensen Jewelry, Storegade 13
4. December: NORD Snaps, Glastorvet 7
5. December: Svaneke Gæstehus & Cykelværksted, Vestergade 1
6. December: Olivarius, Helgolandsgade 2
7. December: Broløkke & Svaneke Garn, Postgade 3B
8. December: Svaneke Chokoladeri, Svaneke Torv 5
9. December: Reflax, Glastorvet 2
10. December: Månesten, Svaneke Torv 1
11. December: Bodegaen, Svaneke Torv 2
12. December: Bazement, Havnebryggen 9A
13. December: Svaneke Revision, Borgergade 3
14. December: Svaneke Blomster & Svaneke Brød, Storegade 2
15. December: Svaneke Friskole, Søndergade 31
16. December: Svanekegaarden, Skippergade 2
17. December: Svaneke Sæbehus, Nansensgade 8
18. December: Missionshuset, Klippegade 2
19. December: AB hånd, Storegade 18
20. December: Madvig, Postgade 25
21. December: Svaneke Købmandshandel, Svaneke Torv 2
22. December: Svaneke Børnehus, Søndergade 31
23. December: Postgade 21
24. December: Svaneke Kirke, Kirkepladsen 2. NB! kl 10

Stormfloden i 1872

I anledning af 150-året for Stormfloden i 1872 har Byforeningen Svanekes Venner en udstilling over 3 dage i Byrådssalen på Svaneke Gamle Rådhus, Storegade 24, 1. sal.

Fredag den 11. november 2022 kl. 18.00 – 20.00

Lørdag den 12. november 2022 kl. 14.00 – 16.00

Søndag den 13. november 2022 kl. 10.00 – 12.00.

Med udgangspunkt i 150-året for den store stormflodskatastrofe i Svaneke i 1872 vil udstillingen tage os på en tidsrejse fra 1818 og et stykke ind i fremtiden!

Via nogle af de mest voldsomme stormfloder, orkaner, snestorme og overisninger i blandt andet 1872, 1904, 1979, 1987, 2010 og 2020 vil udstillingen i tekst, tal og billeder beskrive de prøvelser, som Svaneke og dets indbyggere i mere end 150 år har været udsat for.

De store fragtskibe, som sejlede i rutefart mellem København og Svaneke, de mange nye og store trawlere og fiskerbåde, lodsning af stigende mængder af bl.a. torsk og sild krævede, at havnen også blev udvidet på land med fryse- og ishuse, men også sikret med nye moler. Da man endelig fik opført ydermolen, var såvel de store fragtskibe, fisk, trawlere og større fiskerbåde forsvundet, så havnen i dag kun benyttes af lystsejlere!

Hvis fremtiden i Svaneke byder på hyppigere og mere voldsomt vejr, overisninger eller stigning i vandstanden i Østersøen bl.a. grundet afsmeltning af indlandsisen. Hvordan sikrer vi så vore havne, lavtliggende områder, udsatte huse og bygninger? På nogle af plancherne i udstillingen, vil nogle danske klimaforskere give deres bud på, hvad stigende vandstand og mere ustadigt vejr vil betyde for kystnære områder i fremtiden.

Udstillingen er gratis og alle er velkomne!

Sådan så der ud ud på Gruset ved havnen i Svaneke efter den store stormflod i 1979.
Bygningerne huser i dag bl.a. Christiansøpigens Sild.

Åbent i Svaneke Byarkiv

Hver tirsdag fra kl. 19.00 – 22.00

Svaneke Byarkiv, venstre indgangsdør, 2. sal, Svaneke Rådhus, Storegade 24.

Byarkivet råder over et stort historisk materiale – herunder mere end 10.000 indscannede billeder, så hvis du er interesseret i din slægts eller Svanekes historie, er vi behjælpelige med at finde materiale frem.

Læs mere om arkivet her.

Arrangementet Kend din by 2022

Byforeningen Svanekes Venner byder velkommen til nye borgere og forretningsdrivende.

Kend din by.
Lille bytur – kaffe, the, most, kage og QUIZ (hvad ved vi om vores by?)

Mødested: Søllingsgaard, Svaneke Torv 2, kl. 14.00 Lørdag den 29.oktober 2022.

Alle er velkomne – også børn.
(varighed i alt, ca. 2 timer).

Tilmelding: SMS /30 22 62 56—med antal.

Dom for overtrædelse af bopælspligt

Der er ved Retten på Bornholm faldet dom i en sag om overtrædelse af bopælspligten. Et par, som ejer et hus i Svaneke med helårsstatus, blev i juni dømt til at betale sammenlagt 15.000 kr. i bøde. Retten fandt det bevist, at husejerne har ladet boligen stå tom uden at anmelde dette til Bornholms Regionskommune. Samtidig havde ejerne i samme periode benyttet ejendommen midlertidigt.

Huset er nu sat til salg.

Overholdelsen af bopælspligten står højt på de bornholmske lokalpolitikeres prioriteringsliste, og derfor har kommunen sidste år oprustet indsatsen mod overtrædelse af bestemmelsen.

I tilfældelse af overtrædelse kan kommunen politianmelde husejere, hvorefter politiet efterforsker sagerne og rejser tiltale ved Retten på Bornholm, hvis det bliver nødvendigt. Fældes der dom for manglende overholdelse af reglen om bopælspligt i disse sager, vil det resultere i bøder til husejerne. Derudover kan der ske konfiskation af eventuelle indtægter for ulovlig udlejning.